AnnonsMiele

Elsäkerhet och åska – skydda dig och dina elektriska apparater

26 jul 2023

Foto: Adobe Stock.

Åska utgör en allvarlig risk för både människor och våra elektriska anläggningar. För att minimera farorna är det viktigt att vara medveten om några försiktighetsåtgärder och skyddsåtgärder som bör vidtas. Elsäkerhetsverket listar några punkter som är viktiga.

  1. Åsk- och överspänningsskydd: När ett åskväder närmar sig, dra ur stickproppar till elektriska apparater om möjligt. För svårkopplade apparater finns åsk- och överspänningsskydd som kan monteras direkt i vägguttagen, elcentralen eller mätarskåpet. Dessa anordningar minskar risken för skador på elutrustningar genom att skydda mot överspänningar som kan uppstå vid åsknedslag. Kom ihåg att fasta åskskydd ska installeras av professionellt utbildade elektriker.
  2. Undvik användning av elektriska apparater: Försök att undvika användning av anslutna elektriska apparater under åskväder. När en elprodukt är ansluten till elnätet ökar risken för skador om blixten slår ned i närheten av elanläggningar och sprider sig genom ledningarna. Det bästa skyddet är att dra ur kontakten från vägguttaget.
  3. Säker användning av telefoner: Under åskväder är det viktigt att undvika att använda telefoner som är anslutna till laddare eller ett telefonjack. Åska kan skicka ström genom både elledningar och telefonlinjer, vilket kan utgöra fara för användaren. För din egen säkerhet, avstå från att använda telefoner under dessa omständigheter.
  4. Stanna inomhus och undvik metallföremål: När det åskar, stanna inomhus och undvik kontakt med metallföremål både inomhus och utomhus. Metallföremål fungerar som ledare för elektricitet och kan öka risken för skador om blixten slår ned i närheten.

Genom att vidta dessa åtgärder kan du skydda dig själv och dina elektriska apparater från de faror som åskväder kan medföra. Elsäkerhet är av yttersta vikt, så se till att vara medveten om riskerna och agera förebyggande för att undvika skador på både människor och elutrustningar.

Källa: Elsäkerhetsverket

Föregående artikel Styrelseenkät 2023 – ekonomi i topp
Nästa artikel Renovering i bostadsrätt – vad gäller?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här