AnnonsElectrolux Professional AB

Klientmedelskontot skyddar föreningens medel

5 jan 2013

Klientmedelskonto – när förvaltaren leker bank. Förvaltare är skyldig att ha föreningarnas medel åtskilda från företagets egna medel. Med hjälp av Klientmedelskonto kan man lättare åstadkomma det.

Klientmedelskontot är ett konto för företag som är redovisningsskyldiga och förvaltar medel för klients räkning, till exempel fastighetsmäklare eller advokatbyråer. Som förvaltare är man skyldig att ha kundernas medel åtskilda från företagets egna medel. Detta för att skydda kunderna mot fluktuationer inom ekonomin hos förvaltaren. Kundernas medel är skyddade genom insättning på kontot.

Medel från en eller flera kunder kan hanteras på kontot enligt den redovisningsskyldiges önskemål. Klientmedelskontot kan läggas upp på två olika sätt: det första är ett klientmedelskonto för varje klient. Om klienten har löpande betalningar kan det till exempel vara ett företagskonto med bankgiroanslutning. Ett konto är lämpligt om klientmedel förvaltas under längre tidsperiod. Det andra är ett konto för flera klienter. Ett konto öppnas där flera klienters medel bokförs. Banken ger information om varje konto, men klienten får själv hålla reda på saldo. I bostadsrättsföreningarnas värld går det ut på att klientmedelskontot ägs och hanteras av förvaltaren, som håller en likviditetsreskontra för varje enskild förening för att kunna separera föreningarna åt. I praktiken innebär det att alla inbetalningar av avgifter och hyror till föreningen sker till detta konto och inte föreningens egna bankkonto.

Medel på klientmedel skall hållas helt avskilda från förvaltarens egna medel detta för att dessa medel till exempel inte skall ingå i förvaltarens eventuella konkursbo. Om en bostadsrättsförening har likviditetsbehov kan förvaltaren låna pengar mellan föreningarna men behålla ränteskillnaden. Föreningen som ”lånar ut” får inte del av detta.
 
Men det finns risker. Det finns exempel på att förvaltaren själv har lånat pengar från klientmedlen utan föreningarnas kännedom. – Föreningen ska ha kontroll på sin egen likviditet och vända sig direkt till en bank eller kreditinstitut som har specialiserat sig på att leverera dessa tjänster. Det är det bästa för föreningen, säger Thomas Lindman på Storholmen förvaltning. – Förvaltarens inblandning i hanteringen av föreningens pengar skall begränsas till att erhålla transaktionsredovisning på inbetalningar och kunna utföra utbetalningar till leverantörer via föreningens egna bankkonto med en fullmakt från föreningen som grund, fortsätter han. Systemet med klientmedelskonto förenklar redovisning och bokföring eftersom varje klient kan få ett särskilt klientmedelskonto. Inkommande betalningar styrs till ett samlingskonto och omfördelas därifrån till rätt klient. Kontot omfattas av den svenska insättningsgarantin.

Föregående artikel Borätt korar årets fastighetsskötare
Nästa artikel Kapitaltillskott blev rena vinsten

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här