AnnonsElectrolux Professional AB

Minska risken att få betala andras skulder

24 okt 2022

Bank-skylt
En dag hörde en annan bank av sig – lägenheten var pantsatt.

Sverige saknar ett nationellt register över panter i bostadsrätter. Därför behöver bostadsrättsföreningarna själva kontrollera vilka panter som finns. Dålig koll kan få kännbara konsekvenser:

En man köpte sin drömlägenhet, en bostadsrätt på 4 rum och kök i Solna, och flyttade in. Han skötte sina avbetalningar på lånet. Allt var frid och fröjd i 10 år innan en annan bank hörde av sig. Det visade sig nämligen att lägenheten fortfarande var pantsatt av den tidigare ägaren, vilket denne inte redovisat vid tillträdet. Under alla dessa år hade säljaren betalat på lånen, men nu hade han av någon anledning slutat med inbetalningarna. Långivaren krävde då betalning av den som sitter på panten, det vill säga den ovetande köparen.

Svårt att kontrollera

I fall som dessa måste den nya ägaren betala den gamla ägarens skulder, annars går skulden till utmätning via Kronofogden. I värsta fall säljs bostadsrätten på exekutiv auktion och bostadsrättsinnehavaren blir bostadslös. Liknande fall förekommer då och då, antingen som ett misstag men i vissa fall med brottsligt uppsåt av säljaren.

Dagens regler gör det svårt för en köpare att kontrollera vilka panter som finns i bostadsrätten, eftersom det inte finns något statligt register över bostadsrätter där panter är registrerade.

Ta hjälp av förvaltare

– Det finns tyvärr inget sätt helt gardera sig för oriktiga panter, men bostadsrättsföreningen kan be sin förvaltare att göra en genomgång och uppdatering av lägenhetsförteckningarna i avseende på pantsättningar. Tanken är att uppdatera/kontrollera systemet genom att stämma av mot bankerna med viss periodicitet, med tre års intervaller. I processen kan man också gå igenom alla överlåtelsehandlingar för att komplettera där dokument saknas, säger Sebastian Verrone på Storholmen förvaltning.

Han framhåller att flera bostadsrättsföreningar har fått påpekande av sina revisorer att de borde kontrollera historiska panter flera år tillbaka.

Detta gör att man kan upptäcka fel som att panthavarens identitet inte antecknats korrekt eller de kanske inte alls noterats i föreningens pantregister. Andra felkällor är en felaktig datering eller att fel lägenhetsnummer angetts.

Utredning om pantregister

Gör man detta kan man identifiera så gott som alla panter. I ytterligare ett steg kan föreningen samarbeta med medlemmarna och ställa frågan till samtliga banker om eventuella panter. Kvar blir då panter som ställts i säkerhet för lån på andra håll än via banker.

Men innan ett nationellt pantregister är på plats kan man inte garantera att exakt alla panter lokaliserats. Frågan har diskuterats i många år och utretts i flera omgångar. Den senaste utredningen SOU 2022:39 överlämnades till den dåvarande regeringen i somras och är nu ute på remiss. Svaren ska lämnas in till regeringen nu i slutet på oktober.

– Då kan vi antagligen få en indikation på om det finns reella möjligheter till att ett register äntligen kommer till stånd, säger Sebastian Verrone.

 

Föregående artikel Höga elpriser ökar brandrisk
Nästa artikel Fler köpare hoppar av nybyggena

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här