AnnonsElectrolux Professional AB

Nytt år och nya stämmor

1 apr 2023

Nu är det hög tid att skriva motioner inför stämman. Vad ska en motion innehålla och hur ska den skrivas? Ett tips till styrelsen är att sätta upp ett anslag i trapphuset om senaste dag för att lämna in en motion.

Motioner är en viktig del i föreningens organisation, de ger alla boende en chans att påverka och förbättra för bostadsrättsföreningens medlemmar. För att underlätta styrelsens arbete skadar det inte att hjälpa föreningens medlemmar med motionens utformning.
En motion måste lämnas in så att styrelsen kan avge ett yttrande före årsmötet. Som medlem kan man skriva hur många motioner som helst och flera medlemmar kan lämna in en gemensam motion. Även som ledamot i styrelsen kan man lämna in motioner för egen del.

Vad ska motionen innehålla?

-En motion till årsstämman ska vara en fråga som berör föreningen och dess
medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen ska innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till.

Hur ska man skriva en motion?

– Det finns inga ”måsten” för hur en motion ska skrivas men nedan kommer några tips eller en steg för steg lista. Sätt upp anslaget i trapphuset, dela ut till medlemmarna och/eller lägg ut på föreningens hemsida i god tid, säger Jacob Bellstam på Borätt Forum Styrelsesupport.

Börja med att skriva en tydlig rubrik som beskriver din motion.

Här bör detäven framgå att det är en motion, du kan exempelvis lägga till meningen ” Motion till BRF, årsmöte 2022” i rubriken. Skriv mer ingående om ditt förslag, samt syftet till det. Skriv gärna bakgrund och orsak till din motion, varför du tycker motionen är viktig och vilka fördelar som kan uppnås med hjälp av förslaget. Om motionen kräver svar på frågor som bara styrelsen kan svara på bör frågorna ställas här. Tänk på att det måste framgå att det är frågor som ställs. Skriv frågorna i en punktlista, numrera frågorna och skriv frågorna så tydligt som möjligt, vilket ökar möjligheterna för tydliga och konkreta svar.

Som avslutade del presenterar du vilket beslut du tycker att årsstämman ska ta,

och kompletterar din motion med alternativa förslag. Om stämman skulle rösta ner ditt första förslag kanske stämman godkänner det alternativa förslaget i stället.

Skriv under motionen med namn, lägenhetsnummer och datum för inlämnandet av motionen.

Se till så att medlemmarna lämnar in motioner i god tid så att styrelsen hinna läsa igenom och begrunda.

Föregående artikel Solceller allt populärare
Nästa artikel Lasse spårar energiläckorna

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här