AnnonsElectrolux Professional AB

Projekt radhusinventering

12 okt 2015

När Uppsala Brandförsvar undersökte brandsäkerheten i Uppsalas totala radhusbestånd mellan åren 2012 och 2014 blev resultatet skrämmande. Hela 51 procent av radhusen i kommunen visade sig ha brister i brandskyddet.

Isamband med inventeringen riktade Brandförsvaret ett föreläggande mot en radhuslänga i Uppsala som man ansåg hade brister i brandsäkerheten. Föreläggandet överklagades först till Länsstyrelsen och senare också till kammarrätten som gav brandförsvaret rätt i frågan. Ärendet togs vidare till Högsta förvaltningsdomstolen som beslutade att inte medge prövningstillstånd för ärendet, vilket innebär att kammarrättens dom står fast.

– De här lägenheterna kommer nu att behöva tätas uppe på vinden och i takfoten

Föregående artikel Förslag för nytt regelverk för bostadsrättsföreningar
Nästa artikel Häng med i den digitala utvecklingen

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här