AnnonsMiele

Självförvaltning bör ha en gräns

6 sep 2023

motorsåg_gård
Motorsåg – ett redskap som inte alla kan hantera.

Det är frestande att spara pengar, men självförvaltning kan gå för långt om den börjar omfatta farliga moment. Det anser de experter Borätt forum har talat med.

Redaktionen fick in en fråga från en förening som är självförvaltande: Vad gäller om en medlem, som äger en motorsåg, får en utbildning i att hantera motorsågen betald av föreningen? Syftet är att medlemmen ska kunna utföra fällning och kvistning på föreningens mark.

Den första frågan är förstås vad som gäller om en olycka inträffar. Eric Rubenson på Bolander försäkringsmäkleri menar att det finns lite gråzoner. Bostadsrättsföreningen kan vid ett sådant upplägg komma att betraktas som arbetsgivare, om saken ställs på sin spets. Då krävs arbetsskadeförsäkring, eftersom en vanlig olycksfallsförsäkring kan ge otillräckligt skydd.

Generellt är bostadsrättsföreningar inte arbetsgivare åt sina medlemmar. Många föreningar sköter exempelvis trappstädning och trädgårdsskötsel själva för att spara pengar och då kan medlemmar som deltar få ett skattefritt avdrag på avgiften. Skatteverket skriver på sin hemsida:

/…/ självförvaltning handlar om enklare uppgifter som städning och trädgårdarbete /…/

För att avdraget ska vara skattefritt måste alla medlemmar i hyresfastigheten eller bostadsrättsföreningen ha fått möjlighet att delta i självförvaltningen, och alla som deltar måste få ett lika stort avdrag. Dessutom får avdraget bara motsvara den summa som det skulle ha kostat att anlita någon annan att utföra arbetet, delat med det antal lägenheter eller bostäder som finns i föreningen.

Arbetsrättsjuristen Henric Einarsson på Warghs juridik framhåller att det är lite knepigt att ringa in när ett arbetsgivaransvar inträder. Men om olyckan är framme sätts bostadsrättsföreningens arbetsgivaransvar i spel. Bostadsrättsföreningen har också ansvar enligt arbetsmiljölagen, säger han.

Henric Einarsson anser också att bostadsrättsföreningar bör tänka mer på alternativkostnader.

– Visst kan det vara frestande att spara genom att låta en medlem utföra arbete som annars skulle lejas ut, men en olycka kan kosta föreningen väldigt mycket mer.

Christina Fregne, fastighetsjurist på Jurideko har sin uppfattning klar:

– Generellt vill jag avråda bostadsrättsföreningarna från att låta medlemmar utföra någon typ av farliga arbeten, som trädfällning, takskottning eller rensning av hängrännor. Håll självförvaltningen kring enkla uppgifter som trappstädning, små-reparationer och ogräsrensning. För alla arbeten som kräver expertis bör man anlita proffs. Det är viktigt att gränserna kring uppdraget är tydligt, säger hon.

En utförlig artikel i ämnet publiceras i Borätt 4/2023 som når brevlådorna i nästa vecka.

Föregående artikel Hålla igen, hålla ihop och hoppas att det snart går över
Nästa artikel 20 TWh regn sänker elpriserna

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här