AnnonsElectrolux Professional AB

Solceller kan försvåra vid brand – det ska föreningen tänka på

21 sep 2021

Antalet solcellsanläggningar ökar snabbt, även bland landets bostadsrättsföreningar. Men vid en brand kan solceller medföra risker för räddningspersonal och försvåra räddningsinsatser. Något som med enkla medel kan åtgärdas.

Under föregående år installerades 22000 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige enligt Energimyndigheten. Antalet ökade därmed från 43 944 i slutet av 2019 till 65 819 i slutet av förra året. 

Men även om solceller är ett effektivt sätt att få ner energikostnaderna och bidra till mer förnyelsebar energi så finns det även andra aspekter av att allt fler hustak täcks med solcellspaneler. Om det börjar brinna i en fastighet med solcellspaneler kan räddningsinsatsen blir fördröjd och försvårad och på grund av detta riskfylld för räddningspersonalen. 

– Det kan ju brinna av kablar i en vanlig anläggning också, det är inte ett problem. Men en solcellsanläggning fortsätter att producera el om det är ljust ute. Även solcellsanläggning ska gå att stänga av, men det är olika standarder och är inte självklart var det ska sitta, säger Anders Lundberg, brandingenjör på Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, till Borätt Forum.

Brandrisken är inte större för att du har solpaneler, men kan alltså påverka brandkårens sätt att arbete. 

– Det man pratar om nu är någon slags av brandkårsbrytare, där vore det önskvärt med en standard eftersom de kan se olika ut, säger han.

Den frågan skulle i sådant fall landa på Elsäkerhetsverkets bord. Men det finns ytterligare utmaningar på området.

– Den andra risken är att i takarbete är att panelerna kan hindra de insatser man är van att göra. Som håltagning i taket för att släppa ut brandgaser. Säg också att det börjar brinna i taket där finns det större risk för nedfallande delar. En fysisk fara som man inte heller är van vid, säger han. 

Vad ska en bostadsrättsförening tänka på när de installerar solcellspaneler?

– Jag tror att det kan vara väldigt viktigt att det finns tydliga och lättillgängliga instruktioner. 

Var det finns el-ledningar dragna så räddningspersonal kan bedöma var riskerna finns. Det kan vara så enkelt att man då väljer att gå in en annan väg då man i flerbostadshus kan välja alternativa vägar in, säger han.

– Sedan finns det också det här med den elektroniska utrustningen och energilagring. Den informationen är viktig för att bedöma var det finns risker. Var är den här anläggningen installerad, var finns brytare, batteri och omkopplingsrum? säger Anders Lundberg. 

 

Föregående artikel Missa inte söka stöd för energieffektivisering
Nästa artikel Koll på mejlen gör styrelsejobb lättare

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här