AnnonsMiele

Tom bostadsrätt kan bli komplicerat

21 nov 2023

I en bostadsrättsförening är frågan om en tom lägenhet är något som styrelsen kan behöva hantera. Det kan bli komplicerat för styrelsen om köparen beviljats medlemskap. Nedan är några överväganden och åtgärder som kan vidtas:

Medlemskap och Tomma Lägenheter: Enligt HSB:s normalstadgar har styrelsen rätt att neka medlemskap till den som inte avser att bosätta sig permanent i bostadsrätten. Om en medlem vid förvärvet av bostadsrätten har för avsikt att låta lägenheten stå tom, kan styrelsen agera genom att inte bevilja medlemskap. Men om medlemskapet redan beviljats och personen flyttar in men senare väljer att flytta ut och lämna lägenheten tom, kan det vara en mer komplicerad situation.

Lägenheten står tom. Ägaren har inte för avsikt att flytta in. Vad ska föreningen göra?

Rättigheter och Skyldigheter: När en bostadsrättshavare har beviljats medlemskap, kan föreningen normalt sett inte dra tillbaka det enbart för att lägenheten står tom. Det är tillåtet att låta en bostadsrättslägenhet stå tom så länge bostadsrättshavaren uppfyller sina skyldigheter gentemot föreningen. Skyldigheterna inkluderar bland annat att betala föreningens avgifter och se till att lägenheten underhålls.

Informera om Skyldigheter: Det kan vara klokt för styrelsen att informera den bostadsrättshavare som inte längre bor i lägenheten om sina fortsatta skyldigheter. Det inkluderar att se till att lägenheten underhålls och inte utgör en risk för skador på föreningens eller andra medlemmars egendom. Om styrelsen är osäker på om bostadsrättshavaren försummar sina förpliktelser, kan juridisk rådgivning vara till nytta.

Begränsat Handlingsutrymme för Styrelsen: Om bostadsrättshavaren fortsätter att uppfylla sina skyldigheter, även om hen inte längre bor i lägenheten, kan det vara begränsat vad styrelsen kan göra för att påverka att lägenheten står tom. Lagen ger oftast inte möjlighet att kräva att en lägenhet måste användas.

Samråd med Jurist: Vid osäkerhet eller komplexa situationer kan det vara fördelaktigt för styrelsen att samråda med en jurist för att förstå vilka möjligheter som finns inom ramen för lagstiftningen och stadgarna.

Att hantera en tom lägenhet i en bostadsrättsförening involverar ofta en balansakt mellan medlemmars rättigheter och föreningens intressen och regler.

 

 

Föregående artikel Han misshandlade brf-ordförande – hon miste bostadsrätten
Nästa artikel Här stiger bostadspriserna

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här