AnnonsMiele

Kvartal 2

Kvartal 2

kvartal 2

  • Deklarationer
  • Kallelse till årsstämma
  • Årsstämma
  • Styrelsen konstitueras
  • Nya styrelsens sammansättning anmäls till Bolagsverket
  • Första styrelsemötet med nya styrelsen
  • Sopning av sand från vägar och gångstråk
  • Inventera behovet av nyplanteringar av träd, buskar och andra växter
  • Upprätta ett schema inför sommaren

Dokument

Checklista inför årsredovisning och stämma

Förvaltningsberättelse

Exempel: Protokoll konstituerande styrelsemöte

Exempel: Sekretess- och lojalitetsförbindelse

Exempel: Uppmaning att gå med i styrelse

Exempel: Valberedningens presentation av nya styrelsemedlemmar

Nyttiga länkar

Bostadsrättslagen

AnnonsOlofssons Måleri & Fastighetsservice AB
AnnonsEkerö Bygg
AnnonsBolander
AnnonsFrakka
AnnonsTubus
AnnonsSöderkyl
AnnonsSehded Tresson
AnnonsSecor
AnnonsJulius Berg
AnnonsInCharge Vattenfall
AnnonsRöranalys i Sverige AB
AnnonsFriendly Power
AnnonsElevate Stockholm AB
AnnonsPresto
AnnonsCLS Elektronik AB
AnnonsBrandkontoret
AnnonsGW Asfalt
AnnonsSEB
AnnonsBalco AB
AnnonsSSG_Nordic
AnnonsILOQ
AnnonsSpirare
AnnonsEcoclime Group AB
AnnonsInduf AB
AnnonsPassera AB
AnnonsDM TAK AB
AnnonsStorholmen Förvaltning
AnnonsCC Plåt