Kvartal 2

Kvartal 2

kvartal 2

  • Deklarationer
  • Kallelse till årsstämma
  • Årsstämma
  • Styrelsen konstitueras
  • Nya styrelsens sammansättning anmäls till Bolagsverket
  • Första styrelsemötet med nya styrelsen
  • Sopning av sand från vägar och gångstråk
  • Inventera behovet av nyplanteringar av träd, buskar och andra växter
  • Upprätta ett schema inför sommaren

Dokument

Checklista inför årsredovisning och stämma

Förvaltningsberättelse

Exempel: Protokoll konstituerande styrelsemöte

Exempel: Sekretess- och lojalitetsförbindelse

Exempel: Uppmaning att gå med i styrelse

Exempel: Valberedningens presentation av nya styrelsemedlemmar

Nyttiga länkar

Bostadsrättslagen

AnnonsBolander
AnnonsStorholmen Kvadrat
AnnonsCleanfresh
AnnonsTeamJG
AnnonsSöderkyl
AnnonsGW Asfalt
AnnonsSSG_Nordic
AnnonsGR-Avloppsrensning
AnnonsHisskonsulterna
AnnonsMaries puts & städ
AnnonsFigo städ
AnnonsAvloppsteknik
AnnonsGullikssons El
AnnonsSwedsign