AnnonsElectrolux Professional AB

Hyreslagen går inte att avtala bort

10 maj 2022

Om du är ny i styrelsen så finns det tvingande regler som inte går att avtala bort. Det handlar bland annat om hyreslagen som omfattar både lokaler och hyresrätter.

Utöver hyresrätter kanske fastigheten också har lokaler, förråd, garage eller butikslokal som upplåts mot ersättning och då gäller hyreslagen för då handlar det om lokalhyra.

Ofta hänvisar och fokuserar styrelsen till bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar men om det finns det hyresrätter och/eller lokaler i fastigheten så gäller hyreslagen.

Både bostäder och lokaler kan överlåtas till någon annan med samtycke från hyresvärden eller hyresnämnden men det är olika regler beroende på om det är en bostad eller lokal som ska överlåtas.

Den som hyr en lokal har så kallat indirekt besittningsskydd. Det innebär att hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet, men kan få ekonomisk ersättning från hyresvärden om avtalet upphör och detta innebär förlust för den som hyr lokalen.

När du hyr ut en bostad träder efter en tid besittningsskyddet i kraft vilket innebär att hyresavtalet inte får sägas upp hur som helst.

Fotnot:  När man refererar till hyreslagen pratar man om jordabalkens kapitel 12. 

Föregående artikel Att tänka på vid en skyddsrumsbesiktning
Nästa artikel Komplexa byggen kräver bättre koll

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här