AnnonsElectrolux Professional AB

Spänstig valdebatt i Borätt-studion

24 aug 2022

Med drygt två veckor kvar till valet samlades företrädare för både riks- och kommunpolitik i Borätts studio för att debattera bostadspolitik.

Meeri Wasberg, socialdemokratiskt kommunalråd i Haninge, Karolina Skog, före detta miljöpartistisk riksdagsledamot och miljöminister, Ida Drougge, ledamot av kommunfullmäktige i Lidingö och moderat riksdagsledamot, samt Johan Löfstrand, riksdagsledamot (S) och ledamot i civilutskottet är alla eniga om Sverige behöver en ny bostadspolitik. Det blev en spänstig debatt om vad en ny politik bör innehålla. Se debatten här: