AnnonsElectrolux Professional AB

Brf Höjdparken vägrar följa hovrättens dom

29 okt 2022

Avtalet var ogiltigt eftersom det inte godkänts på föreningsstämman. Samtidigt började Peab bygga en infart till Höjdparkens garage på Björkbackens mark. Sedan dess har fastighetsägaren Brf Höjdparken förlorat i såväl tings som hovrätt men vägrar följa domen.

– Vi kämpar förtvivlat mot Höjdparken för att försvara vår mark, berättar Lille-Mor Sandström Olson, ordförande i Björkbacken, som tillsammans med sin man flyttade från Stockholm till Strängnäs för tio år sedan.

En del av styrelsen i Brf Björkbacken. Till vänster: Britt-Inger Lindberg, ledamot, Lille-Mor Sandström Olson, ordförande och Robert Krantz, vice ordförande. Foto: Annika Gerendas

Så länge har också striden pågått. Föreningen Björkbacken i Strängnäs har 47 bostads-rättslägenheter på en attraktiv tomt och stod klart för inflyttning i januari 2012. Peab var entreprenör. Lite senare förvärvade Peab ett bolag som ägde grannfastigheten där skulle de bygga och sälja bostadsrätter åt Höjdparken. Byggnadsnämnden i Strängnäs hade hösten innan gett dåvarande ägaren bygglov för att bygga Höjdparkens garageinfart på Björkbackens mark utan att det fanns ett avtal mellan föreningarna. Trots att det fanns
möjlighet att utföra infarten på Höjdparkens egen fastigheten enligt detaljplanen. Kort efter att Lille-Mor och hennes man flyttat in tog grävskoporna över.

– Det var ett fasligt oväsen och byggpersonalen skrattade åt oss. Jag blev riktigt orolig och kontaktade byggstyrelsens ordförande i Björkbacken som gett tillstånd till att gräva upp kring vår fastighet. De skulle ”bara kolla ledningarna” sa han och kom med en massa ursäkter. Han lovade att återställa oredan och marken. Ingenting hände.

När den nya styrelsen valdes i Björkbacken i april 2012 bestod den av bostadsrättshavare. När de gick igenom föreningens handlingar så upptäcktes servitutsavtalet. Det var ogiltigt eftersom det inte godkänts på föreningsstämman (9 kap 15 § bostadsrättslagen). Styrelsen
protesterade mot avtalet. Trots detta fortsatte Peab gräva för att bygga garageinfarten på Björkbackens mark. Garagetrafiken skulle störa de boende i föreningen och uppta halva bredden av Björkbackens infart. Något som kan hindra att ambulans och räddningsfordon kan köra in.

– Vi polisanmälde Peabs byggstyrelse och kontaktade jurister för att ogiltigförklara servitutet. Vi ville ha tillbaka vår mark.

Servitutet ogiltigförklarades både i tingsrätten och Svea hovrätt. Då överklagade Höjdparken till HD som ej lämnade prövningstillstånd utan gick på hovrättens dom. Enligt domen ska Höjdparken upphöra med att använda garageinfarten och genast återställa marken. Tiden gick men marken återställdes inte. Till slut stängde kronofogden av garageinfarten på Björkback Brf Höjdparken ens tomt med betongsuggor. Nu tog det fart igen och Höjdparken startade en ny rättsprocess parallellt och ville tvångsköpa marken från Björkbacken eller få till ett tvångsservitut. De förlorade i Lantmäteriet men gav inte
upp utan vände sig till Mark- och miljödomstolen och förlorade igen. Nu prövas
ärendet hos Mark- och miljööverdomstolen där det nu, i skrivande stund, legat
i åtta månader. Garageinfarten på Björkbackens fastighet har byggts på ett ogiltigt servitutsområde och dessutom grävts ner ovanpå kommunens huvudledningar för vatten och avlopp med ledningsrätt för kommunen.

– På den ytan får man inte gräva, bygga eller plantera träd och större buskar. Ledningsrätten finns inskriven på Björkbackens fastighet och ledningarna
skall vara lätt tillgängliga för underhållsåtgärder, förklarar Lille-Mor. Räddningstjänsten kan dessutom inte komma in med brandbil som har stege om något skulle hända eftersom infarten blockerats på grund av garageinfarten.

–Vi måste få tillbaka vår mark för att trygga våra boendes säkerhet för framtiden enligt de myndighetskrav som finns för vår fastighet.

Nu drivs två ärenden av Höjdparken mot Björkbacken i Mark- och miljööverdomstolen. Det ena ärendet handlar om att Höjdparken vill tvångsköpa marken eller få tvångsservitut trots domar om ogiltigt servitutsavtal. Det andra ärendet handlar om det marklov som Kronofogden fått för att återställa Björkbackens mark men som Höjdparken överklagat.

– För fyra år sedan skrev Dagens Industri en artikel om servitutstvisten efter tingsrättens dom. Peabs pressansvarige svarade att Peab skulle stå för återställningen av marken men att en rättslig prövning pågick.

Vad säger Peab om det som hänt?

– De vill helst att vi drar oss ur och har erbjudit oss pengar från 30 000 upp till fem miljoner kronor för att få ha kvar garageinfarten. Björkbackens styrelse och boende har fått flera hotfulla brev både av Peab och Höjdparken. I februari 2021 skrev bolagsjurist Gustav
Ståhl att Peab tar sitt ansvar gentemot Höjdparken och svarar därför för deras kostnader om målet inte går deras väg. Och han ger även ett ekonomiskt bud.

Göran Linder, affärsområdeschef Projektutveckling på Peab i Solna, är insatt i turerna kring de båda föreningarna i Strängnäs. Han hävdar att Peab inte är part i målet och att
PEAB inte i detalj är insatta i de juridiska diskussionerna som rör målet. Göran Linder hänvisar Borätts reporter till “någon av parterna i målet”. Christer Stridh, distriktschef, på
Peab Bostad AB, vill inte kommentera utan hänvisar till Peabs bolagsjurister.

– Det är inte konstigt att de slingrar sig. Peabs bolagsjurister har skickat flera under-tecknade förlikningsbrev till styrelsen och alla boende i vår förening, berättar Lille-Mor. Det senaste mailet från Peab fick jag från Göran Linder daterat den 1 juni i år med
förslag på förlikning.
Striden fortsätter i väntan på prövning hos Mark- och miljööverdomstolen…
En del av styrelsen i Brf Björkbacken. Till vänster: Britt-Inger Lindberg, ledamo

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här