AnnonsElectrolux Professional AB

Byggfusk beror på slapp kontroll

14 mar 2022

Sverige har i dag betydligt sämre kontroll under nybyggnation i jämförelse med Danmark, Finland, Norge och Tyskland. Det är en bidragande orsak till att svensk byggbransch har större kvalitetsproblem än övriga nordiska länder.

Det hävdar Sven Thelandersson, professor emeritus i konstruktionsteknik  vid Lunds tekniska högskola.

Han har nyligen anlitats av Statens haverikommission (SHK) vid utredning av ett takras i Tarfalahallen i Kiruna.

Flera stora takras under snörika vintrar har berott på fel i konstruktionen och bristande kontroll.

”Takstolarnas stabilitet hade inte beaktats korrekt vid dimensioneringen av taket … Takkonstruktionen hade även modifierats i förhållande till den ursprungliga utformningen”, skriver Haverikommissionen i sin rapport

Föregående artikel En 50-årig teknisk underhållsplan – bäst i längden
Nästa artikel Arkitekt vill att vi ska sluta med nyproduktion

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här