AnnonsElectrolux Professional AB

Det ska bli tydligare i nya brf-lagen vilka åtgärder som kräver tillstånd eller inte

28 dec 2022

Bygga om i sin bostadsrätt – vad kräver tillstånd eller inte? Vad får jag göra i min bostad? Frågorna kan orsaka konflikter i föreningen – mellan grannar och med föreningens styrelse. Lagändringar i nya bostadsrättslagen som träder i kraft vid årsskiftet ska bland annat göra det tydligare vilka åtgärder som kräver tillstånd, det skriver skriver organisationen Bostadsrätterna på sin webbplats.

Styrelsen bör även ta för vana att fråga berörda grannar om deras synpunkter på en medlemsansökan om exempelvis ombyggnation. Om någon annan medlem skulle påverkas negativt kan detta vara skäl nog att neka tillstånd.

Det var i juni i år som riksdagen klubbade igenom regeringens förslag om tryggare bostadsrätt. Syftet är att stärka det rättsliga skyddet för köpare av nya bostadsrätter. Vissa lagändringar berör också befintliga bostadsrättsföreningar, främst vad gäller åtgärder i medlemmars lägenheter.

Fler ändringar kräver tillstånd

Bostadsrättshavaren måste redan i dag ha styrelsens tillstånd för att utföra en åtgärd i lägenheten som handlar om ändring av ledningar för avlopp, värme, vatten eller gas. I och med lagändringarna förtydligas att det även gäller nyinstallationer och nu ska det också gälla för installationer och ändringar för ventilation, eldstad, rökkanal och annat som påverkar brandskyddet.

För lägenheter med särskilt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde kommer det alltid att krävas tillstånd ifall en åtgärd påverkar det värdet. Styrelsen ska göra en egen bedömning om lägenheterna har sådana värden.

Styrelsen bör även ta för vana att fråga berörda grannar om deras synpunkter på en medlemsansökan om exempelvis ombyggnation. Om någon annan medlem skulle påverkas negativt kan detta vara skäl nog att neka tillstånd.

Från och med 2023 års årsredovisning ska styrelsen också se till att ange de nyckeltal som lagen nu kräver. Det ansvaret har styrelsen i föreningen även om en ekonomisk förvaltare anlitas.

Måste stadgarna ändras?

Inga övergångsbestämmelser finns, utan lagändringarna kommer att börja gälla direkt efter årsskiftet oavsett vad som står i föreningens stadgar, enligt Bostadsrätterna.

– Däremot är det förstås bra för tydligheten gentemot medlemmarna att stadgarna säger detsamma som lagen. Så påbörja gärna stadgeändringsprocessen under våren, säger Ulrika Blomqvist, VD Bostadsrätterna.

Bostadsrätternas stadgemall, som just nu uppdateras, kommer att finnas tillgänglig i januari och kan användas som grund. Även de föreningar som har en skrivning i sina stadgar om att medlemmar kan ha fler än en röst per bostadsrätt bör ändra i stadgarna.

Källa: Bostadsrätterna.se

 

 

 

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här