AnnonsStyrelsesupport

”Det var svårare än vi trodde”

18 maj 2021


Idag finns det 185 000 laddbara bilar i Sverige, vilket är en relativt blygsam del av den totala bilparken. Men redan år 2030 beräknas antalet ha stigit till 2,5 miljoner, enligt Elbilstatistik.se. En fingervisning om var vi är på väg är att hälften av alla nyregistrerade bilar under december månad 2020 var laddbara. Elbilens tid är helt enkelt här. Men det finns fallgropar och saker att se upp med innan man sätter spaden i marken. 
Bostadsrättsföreningarna Sjöstaden 3 och Mallen 9 var båda ganska tidigt ute med att investera i laddplatser. Deras erfarenheter skiljer sig en hel del åt. Johan Rosenlind, styrelsemedlem i Sjöstaden 3, menar på att det på det hela taget gick ganska smidigt och att det fungerat bra hela tiden. 
– Vi hade ingen aning hur många laddare vi skulle behöva men vi installerade tolv och investerade i förberedande arbete för ytterligare 24, berättar Johan Rosenlind. Det tog uppåt två år för de första tolv att fyllas, men det har gått fortare på slutet.  
Caroline Silverudd Lundbom, ordförande i Brf Mallen 9, minns en annan resa.  
– Det lät enkelt inledningsvis, klart vi kan fixa några laddstolpar, men det var svårare än vi trodde. Det var mycket runt omkring man måste tänka igenom. Caroline menar att det var problem med det mesta, leverantörens kundservice och support var nästan omöjliga att få tag i och det visade sig svårare än de trodde att administrera systemet och debiteringen. Men kanske allra jobbigast, berättar hon, var att det bara gick att använda tre av de fem laddplatserna samtidigt, använde man fler så gick säkringen. 
– Till slut fick vi reda på att det skulle göras någon form av balansering* mellan laddstolparna, men hur skulle vi kunna veta det, menar hon. Men trots de initiala problemen är Mallen 9 och även Sjöstaden 3 på gång med ytterligare utbyggnad av både antalet laddplatser och förberedelser för ytterligare platser.  
– De är de inte ensamma om, berättar Kristofer Skog, serviceledare på Gullikssons El AB. Från att vi för ett par år sedan fick 2 – 3 förfrågningar per år från bostadsrättsföreningar om installation av laddboxar, får vi nu minst 4 – 5 i veckan.  

”Många passar på nu, man vet ju inte hur länge stödet finns kvar” 

Dessutom utökar föreningarna antalet beställda laddplatser och platser som förbereds för fortsatt utbyggnad, berättar Kristofer Skog som tror att det till viss del beror på det generösa statliga investeringsbidraget på 50 procent. 
– Många passar på nu, man vet ju inte hur länge stödet finns kvar, säger Kristofer Skog. 

Kristofer Skog, enhetsledare service och underhåll

I takt med att de laddbara bilarna ökar allt snabbare i antal växer trycket på att bostadsrättsföreningar måste kunna erbjuda laddplatser. Redan nu finns krav på ett visst utbud av laddplatser och infrastruktur i nybyggnation. Mycket talar också för att kraven kommer att skärpas även för befintliga fastigheter, Boverket har en pågående utredning och i höst presenterar de resultatet.  
 

Hur placerar man laddplatserna? 

Borätt forum har vi fått in många frågor om hur man ska hantera frågor kring p–platserna när fler platser blir laddplatser. För att slippa problemet med att ”det här är min p–plats, det är nära min port, jag vill inte byta plats”, förbereder många föreningar för laddboxar på många fler platser, berättar Kristofer Skog, då kan man sprida ut dem mer och hantera interna önskemål om placering av sin p–plats. 
Han berättar att de just nu förbereder ett helt våningsplan för en bostadsrättsförening i deras garage, totalt 60 platser med 25 laddare som kan placeras ut var som helst. Storleken på investeringen är dock givetvis avhängd på vad som bestäms inom föreningen, vilka behoven är och vilka ekonomiska förutsättningar föreningen har.  
 

Vilka krav bör man ställa på leverantören och anläggningen? 

Johan Rosenlind, brf Sjöstaden 3 berättar att de tog in tre offerter som prismässigt visade sig vara ganska lika.  
– Vi valde den leverantör som erbjöd mest hjälp med administrationen kring köpet. Till exempel fick vi bra hjälp med ansökan av investeringsstödet som då hette Klimatklivet, berättar Johan Rosenlind.  
Skalbarheten och det långsiktiga perspektivet är också viktigt, både vad gäller val av leverantör och utformningen av anläggningen, menar Kristofer Skog, det ska vara lätt att bygga ut antalet platser. Men kanske allra viktigast är att laddboxarna är uppkopplade mot internet så att tillverkaren kontinuerligt kan uppdatera mjukvaran och vald operatör eller föreningen själv kan administrera laddplatserna via nätet.  

Intern eller extern hantering av administration och debitering? 

Hur man ska administrera sin anläggning, till exempel byte av användare och debiteringen är också något många föreningar har funderingar kring.  Det finns kostnadsfria molntjänster för de föreningar som känner att de själva vill ta hand om detta, men man kan också låta en extern operatör sköta detta. 
– Det finns ju roligare saker att göra än att sitta och fakturera sina grannar, menar Peter Nyström, säljare hos Vattenfall InCharge. 
 Han tycker att leverantören bör erbjuda en helhetslösning med fakturering, hantering av kundservice och support via distans så att föreningen slipper hela den administrativa biten.  
– Se också till att alla bara betalar för sin förbrukning, det är ju stor skillnad på en Tesla och en liten hybridbil, menar Peter Nyström.  

Normal eller snabbladdning? 

Den tekniska utvecklingen går fort och det finns många olika produkter och lösningar att välja bland. En fråga som ofta dyker upp är om föreningen ska nöja sig med normalladdning eller  om man ska satsa på så kallad semisnabbladdning. 
– Vi rekommenderar övernatten laddning, det är oftast det som en förening behöver, en säker och bra lösning för sina medlemmar, säger Peter Nyström.  
Många tänker att de borde sätta semisnabbladdningsstationer men det kräver väldigt mycket kraft, menar Peter Nyström. Risken är då att man köper något som är dyrare än det man behöver och sedan kan man ändå inte utnyttja effekten. Tittar man på genomsnittliga körmönster, vanligtvis inte mycket mer än 5 mil om dagen, räcker normalladdning mer än väl. Dessutom byggs nya publika laddplatser ut hela tiden. Exempelvis vid arbetsplatser eller på parkeringen utanför matvarubutiken. Idag finns det enligt Elbilstatistik.se cirka 12 000 publika laddpunkter i Sverige, en fyrdubbling på knappa fyra år. 
en sak kan vi slå fast. Elbilens tid är här. 
 

Enligt ELBILSSTATISTIK.SE fanns det 185 000 laddbara bilar i Sverige i januari 2021. 69 procent laddhybrider och 31 procent elbilar. De utgör tre procent av Sveriges personbilsflotta. Försäljningen har ökat med 80 procent under de senaste 12 månaderna. 

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här