AnnonsElectrolux Professional AB

Planera renovering inför sommaren 2023

3 aug 2022

 

Sensommaren är rätt tid att planera stora renoveringar som ska genomföras under våren och sommaren påföljande år. Det lönar sig att vara ute i god tid. Akutjobb kan bli väldigt dyra.

 

Först och främst gäller det att undersöka behovet. Det är viktigt att föreningen har en underhållsplan som bas. Den nya brf-lagen kommer att kräva att det finns en 50-årig underhållsplan. Underhållsplanen bör gås igenom i alla delar och revideras varje år. Då har föreningen koll på fastighetens aktuella status. Skicket på de olika delarna kan vara bättre eller sämre än förväntat. Det är bra att veta hur omfattande arbetet blir innan projektet startar så föreningen slipper överraskningar.

När besiktningarna är gjorda är det tid att planera. Är det några åtgärder som kräver bygglov, exempelvis utbyggnad eller färgändringar är det nödvändigt att vara ute i god tid. Bygglovsprocesser kan vara väldigt sega.

Så är det dags att knyta entreprenörer till projektet. En grundregel är att ju tidigare entreprenörerna kopplas in desto större är möjligheterna att genomföra arbetet smidigt och kostnadseffektivt. Då hinner man se till att rätt bemanning och rätt material finns på plats. Projektet behöver inte stoppas upp eller fördyras av att materielleveranser försenas.

I dagens läge med skenande priser och bristande tillgång på material är det klokt att inte vänta.

För att slippa hamna i lägen där arbeten behöver göras akut är det viktigt att vara noga med det löpande underhåll. Exempelvis regelbundna stamspolningar och takbesiktningar kan  spara mycket pengar genom att små fel upptäcks innan de blivit stora.

 

Källa: DWOQ Project Management

 

Föregående artikel Förebyggande underhåll – viktigare än någonsin
Nästa artikel Häftiga hus behöver bättre kontroll

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här