AnnonsElectrolux Professional AB

Häftiga hus behöver bättre kontroll

7 aug 2022

fasader
Komplicerade lösningar med krock mellan olika material behöver byggas och kontrolleras mer noga eftersom risken är större att något går fel.

Våga säga nej till byggstart, det är ledorden i det projekt som bygginspektörerna i Lunds kommun är med i. Tanken är att komma åt det omfattande byggslarv som beror på okunskap och obefintliga riskanalyser.

Boverkets Mats Sjökvist förklarar bakgrunden till projektet:

– I dag byggs det mycket komplexa fastigheter, med olika fasadmaterial, indragna balkonger, platta tak och takterrasser och kök med vattenanslutna maskiner som diskmaskiner och kaffemaskiner. Här finns det en rad olika risker jämfört med om man bygger ett enkelt hus med sadeltak och släta fasader. Men i kommunerna kontrolleras högriskbyggena inte mer noggrant än lågriskbyggen, säger han.

Han framhåller att många bostadsrättsfastigheter drabbas av problem eftersom de byggs i en flashig stil som attraherar köpare men som också innebär en rad risker.

Riskbedömning

– Syftet med projektet är att få kommunerna att tillämpa Plan- och Bygglagen, PBL, på det sätt som är tänkt, nämligen att byggena ska riskbedömas och kontrolleras på de punkter där det är större risk att misslyckas.

Lund är en av de tre kommuner som är med i pilotprojektet. Där fokuserar man på att förbättra de kontrollrapporter som ska lämnas in innan man får bygglov samt göra hela processen spårbar, något som ofta inte var fallet innan.

Specifika planer

– Innan tog en kontrollansvarig fram kontrollpunkter bara genom att kopiera och klistra från tidigare liknande projekt, nu kräver vi att man involverar sitt team och drar nytta av deras kunskap och erfarenhet för att ta fram mer specifika planer, säger Midhat Kaltak, bygginspektör i Lund som tillsammans med Mattias Cedholt och Elnes Aljija har varit med i Boverkets projekt.

När det startade i höstas började det med att de fick de en checklista av Boverket.

– Vi bröt ned den ytterligare och fick fram en egen guide som beskriver hela processen från en riskbedömning och kopplingen till en kontrollplan. Så att den skulle bli lättare att förstå, säger Midhat Kaltak.

Uppskattning

Han förklarar att vanligt folk utan förkunskap ska kunna göra en riskbedömning och koppla samman den med en kontrollplan.

Och vanligt folk, det vill säga de som inte är i branschen och ska bygga, till exempel villaägare eller bostadsrättsföreningar, har visat uppskattning över den lättillgängliga informationen.

Men på annat håll har det varit en uppförsbacke. Byggbranschen har en tendens att vilja göra som man alltid har gjort. Trots att den nya informationen finns lätt tillgänglig på kommunens hemsida.

Nytt tankesätt

– Vi skickar tillbaka undermåliga kontrollplaner och riskanalyser och vi ger inget startbesked innan planerna och analyserna är ordentligt gjorda. Den stora förändringen här är att man ska få till ett nytt tankesätt, hur man ska komma fram till en kontrollpunkt, säger Mattias Cedholt.

– Boverket menar att man tidigare har haft kontrollplaner med en felaktig uppbyggnad. Samt att man inte har gått in på djupet med vad det är för kritiska moment det är i ett projekt och det är det man nu ska göra i den här riskbedömningen, säger han.

Nu är tanken att innan ett projekt börjar, ska risker, deras sannolikhet och hur man ska eliminera dem punktas ner.

– Det här förarbetet har man inte jobbat med alls innan i den omfattningen som Boverket menar att man ska göra nu, säger Mattias Cedholt.

Det innebär att en byggherre kan komma med en kontrollplan som tidigare fått godkänt, men nu underkänns.

– Det har börjat ske en förändring. Det är lite trögt och folk som väljer att göra lite på sitt eget sätt. Folk tar sig inte an informationen och protesterar, säger Midhat Kaltak.

Har det blivit noggrannare?

– Ja det hoppas vi att det blir, att det resulterar i bättre byggprojekt och färre byggfel. Det vi har märkt är att kontrollplanerna har blivit mer detaljerade. Innan kunde en kontrollpunkt vara väldigt generell. Varken den som tog fram den eller signerat den vet vad man signerat, säger Midhat Kaltak.

 

Föregående artikel Planera renovering inför sommaren 2023
Nästa artikel Fängelse för bedrägeri mot blind 82-åring

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här