AnnonsStyrelsesupport

Mattias Goldmann: Tänk smart, tänk hållbart

22 apr 2021

Nu är det årsmötestider i bostadsrättsföreningarna. Nya styrelser väljs, ansvar fördelas, budgetar bestäms och planer görs för vad som ska göras det kommande året och kanske längre in i framtiden. Alla vi som bor i en BRF har medbestämmande – vi är inte hyresgäster utan medlemmar som bestämmer tillsammans. Vilket perfekt tillfälle att prata, besluta och genomföra hållbarhets- och klimatsatsningar. Börja med det som är lätt, lustfyllt och lönsamt!

Mattias Goldmann, hållbarhetschef Sweco

Vi som bor i bostadsrätt är lika olika som samhället i stort. Bara för att man bor i samma BRF, eller rentav samma trappuppgång behöver man inte ha särskilt mycket gemensamt – och det märks tydligt på årsmötena. Någon föreslår något ambitiöst, andra suckar besvärat. Någon kan tänka sig att höja hyran och satsa på de gemensamma utrymmena, andra är starkt emot. Några är engagerade för hållbarhet, andra tycker att det inte kan vara BRF:ens ansvar.

Men några punkter bör vi kunna vara överens om.
  • Vi vill ha låga kostnader. Kostnaderna för föreningen och de boende minskar om vi har effektiva hus som inte läcker värme och som inte i onödan ventilerar ut varm luft. Att tilläggsisolera väggar, tak och fönster betyder lägre kostnader, och att renovera en fasad eller ett tak utan att ha med detta är att för lång tid framöver binda föreningen vid onödigt höga utgifter. Dessutom kan vi minska kostnaderna genom att ha saker tillsammans som varje hushåll då inte behöver skaffa. Alltifrån borrmaskiner till elbilar.
  • Vi vill slippa oroa oss. Föreningens ekonomi är inte det vi helst lägger tid på, det ska helst bara tickar på. Oron minskar när vi är mindre beroende av sådant som är väldigt svängigt och osäkert, som elpriset. Ju mer el vi kan producera själva, i första hand med solceller på taket, och ju mer vi kan minska vår förbrukning med effektiv teknik, desto mindre beroende är vi av att köpa el utifrån. På samma sätt minskar oron för översvämningar i källare och bottenvåningar om vi istället för att ha en hårdgjord yta på t.ex. innergården har mer av jord, träd och buskar som kan fånga upp stora mängder nederbörd snabbt och släppa ifrån sig det långsamt.
  • Vi vill få bra betalt den dag vi säljer. Hur det går i budgivningen på lägenheten kan göra långt större skillnad än hur det går i löneförhandlingen på jobbet. Och BRF:en kan hjälpa alla boende att få upp priset på lägenheterna genom att göra det gemensamma mer attraktivt. Ett tydligt exempel är laddplatser för elbilar, som förstås är nära en förutsättning för de som har elbil att överväga din BRF. Vilket också det är en köpstark grupp. Men också en grön och inbjudande innergård hjälper upp priset.
”Utgå från att hålla kostnader nere”

Om vi börjar med att bostadsrättsföreningen ska minska klimatpåverkan, blir det lätt kopplat till skuld, skam och försakelse. Utgår vi i stället från att vi ska hålla kostnaderna nere, att föreningens medlemmar ska vara trygga och att lägenheterna ska vara mycket värda – då får vi minskad klimatpåverkan och ökad hållbarhet på köpet. Utnyttja det, ställ om till hållbarhet för de boendes skull!

Föregående artikel SBAB: Snart är festen över
Nästa artikel Prata bostadsrätt #16

1 Kommentar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här