AnnonsElectrolux Professional AB

Miljöförvaltningens inspektioner sågas av brf:er

17 mar 2022

Förra veckan ställde vi frågan om bostadsrättsföreningarna haft inspektion av Miljöförvaltningen och vad det besöket hade givit. Bland dem som blivit inspekterade tycks eftersmaken vara tämligen sur. ”Dyrt” och ”Meningslöst” är ett par av omdömena.

Bostadsrättsföreningar är fastighetsägare och därför skyldiga att ställa upp när Miljöförvaltningen vill granska föreningens egenkontrollarbete. Kostnaden för inspektionen får föreningen betala.

En bostadsrättsförening som inte haft inspektion ifrågasätter meningen med förfarandet eftersom man anser att föreningen har ett så starkt egenintresse att sköta fastigheten:

”Såväl medlemmarna som styrelsen har ett egenintresse att föreningens egendom förvaltas på ett sätt som gynnar denna investering och ett sunt boende.
Både lagstiftning som stadgar är styrande för verksamheten, likväl som att stämmobeslut kan addera uppdrag till styrelsen i syfte att förbättra verksamheten.
Härvid har man redan en täckande organisation som säkerställer att fastighet och bostäder är i gott skick./…/ Således är slumpvisa miljökontroller verkligen ett uddlöst verktyg för att säkerställa en god boendemiljö.”

Ragnar Segersten, Tågabackens brf

De föreningar som fått inspektion är inte nådiga i sina omdömen:

”Om miljöförvaltningen valt att informera om vad de ville granska och meddelat hur det skulle ske hade vi haft tid och möjlighet att ge dem delar av den information de ville ha. Nu var det inte fallet och miljöinspektören stod i mitt kök och spolade vatten i en kvart i ett försök att få fram 51-gradigt varmvatten ur en termostatblandare som spärrats mot för varmt vatten. /…/ Nej, det var ett bedrövligt och väldigt onödigt besök.”

Björn Lagerdahl, Brf Heimdal nr 4

”Inte value for money. Vi var mera kunniga än de. Någon poäng kom dock fram men detta kan skötas genom mailutskick och kontroll via checklista. Att betala närmare 10 000 var pengar i sjön.”

Steve Ribbestam, Brf Degeln 1

”Kommunens miljöinspektörer var här för två år sedan (2020) och pratade med mig om de åtgärder vi hade vidtagit gällande värme, ventilation, inomhusmiljö, besiktning av lägenhet mm.
De konstaterade att allt var i sin ordning, sedan gick de och vi fick en faktura på c 3 000 kr.”

Monica Fagerström, Brf Väsby backe

Tyvärr är frågorna ställda som allt eller inget. En kostnadseffektiv inspektion skulle kunna vara berättigad men den jag var med om var av pinsamt låg kvalitet. Syftet oklart. Borde vara av mer informativ karaktär och skilja på viktigt och oviktigt. Inom annan tillsynsverksamhet tillämpar man en ”graded approach” för att anpassa detta.
Det är stor skillnad på en liten förening och en stor förening vad gäller behov av interna kontrollsystem.

Gunilla Hellström, Brf Midgård 19

90 bortkastade minuter för de närvarande som fick ta ledigt från sitt ordinarie arbete. Alla frågor som ställdes finns reglerade i föreningens stadgar och en del även som inrapporterad uppgift till kommun och myndighet som Radon och OVK.
Dessutom krävde de access till lägenhet, vilket de inte fick då det inte finns något lagstöd för den begäran. Att de får tillträde till fastigheter är inga problem, vilket de fick. Vi som styrelse kan inte kräva av medlem att ta ledigt för detta då det inte berör föreningens ansvarsområde. I så fall måste bostadsrättslagen och stadgar ändras.
Frågor om vattenläckor, stambyte m.m. är inget som berör miljökontorets intresseområde, ej heller hur föreningen hanterar klagomål. De har ej heller att göra med hur föreningens underhållsplan ser ut, då den knappast är att anse som miljöfarlig verksamhet.
De krävde vidare att föreningen har en dokumenterad händelseplan för buller, mögel och andra former av klagomål m.m. Här räckte det inte med att vi hänvisade till processen och att samtliga åtgärder protokollförs och i förekommande fall rapporteras till kommunens socialkontor. När vi frågade vilket lagstöd de stöder sig på med dessa krav fick vi inget svar, utan de hänvisade till den skrivning / tolkning som kommun gjort m.a.a. miljöbalken.

Stig Löfgren, Brf Milan i Upplands Väsby

 

 

 

 

Föregående artikel Svenskarna renoverar för 94 miljarder per år
Nästa artikel Veckans fråga: Vad gör din brf för att hjälpa Ukraina?

3 Kommentarer

  1. Frågan var väldigt ledande förra veckan och väldigt oseriös journalistik. Detta leder bara till misstro och snev verklighetsbild.

    Självklart kommer mestadels svar från personer som har dålig erfarenhet av tillsynen. De som är nöjda kommer inte slösa sin tid att besvara en enkät med ledande frågor, faktum är att det är vetenskapligt bevisat. Ingenstans har man intervjuat en miljöförvaltningen eller tittat på själva NKI:n. Gör om, gör rätt.

    • Hej Louise, vi skrev om och intervjuade miljöförvaltningen här: https://borattforum.se/inspektion-ja-det-galler-brfen-ocksa/. Samtidigt strävar vi att vara en röst åt bostadsrättsföreningar och deras styrelser som inte alltid hörs i debatten. Förhoppningsvis kan artikeln och frågan bidra både med förståelse för miljöförvaltningens arbete och visa på hur vissa föreningar upplever kontrollerna.
      /Redaktionen

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här