AnnonsMiele

Odla på taket – framtiden för din förening?

3 feb 2024

Växthus på tak
Stadsodling på tak kan bli en viktig del av framtidens livsmedelsförsörjning
Foto: University of Liège

Städerna kan bli gröna oaser som gynnar biologisk mångfald, dämpar klimatsvängningar och producerar högkvalitativ mat i tillräckliga mängder för att föda sin befolkning. En del i omvandlingen är odling i växthus på tak.

En grupp svenska forskare vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, är ivriga att starta ett svenskt takodlingsprojekt. Runt om i världen har takodling kommit att bli ett högintressant alternativ till att odla mat ute på landsbygden.

Marie-Claude Dubois är forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp utanför Lund.

Hon förklarar att idén med att flytta matproduktion till städerna är att minska transporter och därigenom minska svinnet eftersom en stor del av maten som produceras förfars på vägen till konsument.

–Det är en del av den gröna omställningen, säger hon.

Odlingarna kan vara stora, kommersiella odlingar på 10 000 – 15 000 kvadrat på exempelvis fabrikstak. De kan också vara mindre, exempelvis på taket till ett flerfamiljshus. Då kan odlingen få en social funktion och bli en mötesplats i grannskapet.

Forskarna är nu intresserade av att få kontakt med svenska fastighetsägare som är villiga att upplåta sina tak för en svensk experimentodling.

En längre intervju med Marie-Claude Dubois finns i tidningen Borätt som kommer ut i nästa vecka.

Föregående artikel Hej då papperskvitton!
Nästa artikel Byggstyrelsen – kan vara roten till mycket ont

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här