AnnonsElectrolux Professional AB

Överdriven bostadskris

24 maj 2024

Tvärniten i bostadsbyggandet oroar många. Men är faran egentligen så stor? Nya siffror pekar åt ett byggande i balans med behoven.

Myndigheter, byggföretag och olika intressegrupper varnar för att bostadsbristen kommer att bli värre. Många har börjat fråga efter statligt stöd till bostadsbyggande.

Flera av de stora bankerna och Boverket anser att talet om en förestående bostadskris är överdrivet. Bengt J Eriksson, ansvarig för Boverkets byggbehovsberäkningar, förklarar att SCB:s senaste befolkningsprognos som kom i april halverar den beräknade befolkningstillväxten, från omkring 50 000 nya personer per år till 24 000 fram till 2030.Nativiteten ligger i ett historiskt bottenläge, samtidigt som migrationsströmmarna till Sverige sinat. Behovet av nya bostäder kommer därför att vara betydligt lägre än de 67 300 som Boverket tidigare prognostiserat.

 Nordeas analytiker anser att 30 000 nya bostäder är en rimligare siffra. Även Swedbank menar behovet kommer att vara lägre än tidigare prognos.

Boverkets bedömning är att det påbörjas cirka 27 000 bostäder under 2024, varav
25 000 genom nybyggnad och 2 000 genom ombyggnader. Det är en minskning med cirka 16 procent jämfört med förra året. År 2025 förväntar Boverket att byggandet vänder uppåt något, och att det påbörjas cirka 32 000 bostäder, varav 30 000 genom nybyggnad.

Bygge
Hur stort blir behovet av nybyggda bostäder framöver? Tidigare prognoser kanske visar fel.

Boverket bedömer att det blir småhus och hyresrätter som kommer att bidra till vändningen, vilket bland annat förklaras av ett en ökad efterfrågan för specialbostäder för äldre (hyresrätter) från Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Många tilltänkta brf-projekt har på senare tid också konverterats till hyresrätter, eftersom det har varit svårt att sälja nyproducerade bostadsrätter i nuvarande marknadsläge.

Föregående artikel Het debatt, tävling och mingel – Lilla Styrelsedagen på 4 minuter
Nästa artikel ”Det här handlar om ett helt nytt sätt att arbeta” – Teaser avsnitt 2

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här