AnnonsMiele

Proposition lagd om ”Tryggare bostadsrätt”

22 mar 2022

Idag lade regeringen propositionen om en ny skärpt bostadsrättslag, ”Tryggare Bostadsrätt” till riksdagen.  Lagen, om den går igenom i riksdagen, innebär att den som köper och äger en bostadsrättslägenhet ska få bättre skydd, inte minst de som köper nyproducerade lägenheter.

Lagen innebär bland annat att det inte  ska gå att dra ut på tiden för överlåtelsen vid förhandsavtal, gränsen sätts till tre månader. Efter det har köparen möjlighet att säga upp avtalet. Likaså ska skyddet mot kapning av en bostadsrätt skärpas.

”Vi föreslår nu att det inte ska vara möjligt att frångå principen om lika rösträtt i en bostads­rätts­förening. Det gör vi för att stärka det demo­kratiska skyddet och de boendes rätt till inflytande i föreningen”, skriver justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) i ett pressmeddelande.

Lagen innebär också att alla bostadsrättsföreningar ska ha en teknisk underhållsplan som sträcker sig minst 50 år fram i tiden. Dessutom kommer det att ställs högre krav på både intygsgivare och mäklare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 förutom i den del som avser den ekonomiska planen och intygsgivarna som föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Föregående artikel Nu byggs en Riviera i Skåne – men bara för seniorer
Nästa artikel Trygghet blir allt viktigare vid val av bostadsområde

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här