AnnonsElectrolux Professional AB

Regeringen inrättar regionala center mot arbetslivskriminalitet

23 feb 2022

Under en presskonferens idag meddelade bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson tillsammans med LO-ordförande Susanna Gideonsson att regeringen ska inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet.

Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket får i uppdrag att påbörja inrättandet av dessa regionala center till vilka övriga samverkande myndigheter ska ansluta sig successivt. Arbetsmiljöverket ska samordna uppdraget.

I uppdraget läggs särskilt fokus vid att växla upp kontrollverksamheten, att stärka samrådet med arbetsmarknadens parter regionalt och nationellt samt vidareutveckla arbetssätt för att upptäcka, motverka och förebygga arbetslivskriminalitet som kan anses särskilt komplex och systematisk, exempelvis när arbetstagare utnyttjas i människohandel eller människoexploatering.

Enligt pressmeddelandet ska minst två

Föregående artikel Avdrag på avgiften för städdagar?
Nästa artikel Skyddsrummet är föreningens ansvar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här