AnnonsElectrolux Professional AB

Urbanisering ger elbrist

7 okt 2021

Några städer som idag har problem med elförsörjningen är Uppsala, Malmö och Stockholm. Här är det fler som flyttar in än vad stamnätet är konstruerat för.

Den främsta faktorn som skapat vårt ökade behov av elektricitet i städer är urbaniseringen. Fler människor flyttar in till städerna från landsbygden. 52 procent av Sveriges elanvändning går till bostäder och servicesektorn. Urbaniseringen går fortare än beräknat och vissa städer har fått problem med att förse företag och invånare med el.

Läs också: Energi, miljö, digitalisering

”Det är ett globalt problem. Urbanisering där människor flyttar in till städerna från landsbygden och elektrifiering där man vill ersätta fossila bränslen med el påverkar elförsörjningen i hela världen”, säger Magnus Brolin, fokusområdesledare Framtidens energisystem på RISE.

För den ökade elbilsanvändningen i städerna kan det bli problem.

”Vi vet ännu inte vad den aggregerade effekten blir men oavsett så kommer inte alla att ladda samtidigt. Lokalt kan det krävas mer elproduktion eller nätförstärkningar. Och i några städer kan det innebära ett visst problem men på nationell nivå ska det inte bli något problem”.

Dock kommer laddinfrastrukturen behöva byggas ut och kopplas till så kallade smarta system som fördelar effekten.

”Det finns i dag en brist på standardiserade kostnadseffektiva produkter för till exempel husägare eller bostadsrättsföreningar för att installera laddstationer hemma. Det finns inte heller något regelverk som reglerar hur mycket eller när man får ladda, eller om man behöver sänka effekten på något annat för fastigheten så som till exempel värmepumpen”, säger Magnus Brolin.

 

Föregående artikel Ägare siktar på hållbarhetscertifierade fastigheter
Nästa artikel Bevilja ansvarsfrihet till interimsstyrelsen?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här