AnnonsElectrolux Professional AB

Hushållen tror på fallande bopriser

11 okt 2021

Hushållens förväntningar på bopriserna faller enligt SEB:s boprisindikator för oktober. Fallet knyts till hushållens framtidssyn i kombination med kraftigt stigande energipriser, hävda coronarestriktioner och en lugnare prisutveckling.

Av de tillfrågade hushållen tror 50 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 53 procent förra månaden. 12 procent tror på fallande priser.

”Hushållens boprisförväntningar vänder ner men är i grunden en omsvängning från en tro på stigande bostadspriser till mer oförändrade priser om ett år, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i en kommentar.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 4 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 5 procent förra månaden.

 

Föregående artikel Bevilja ansvarsfrihet till interimsstyrelsen?
Nästa artikel Karlstad årets arkitektkommun

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här