AnnonsElectrolux Professional AB

Veckans fråga: Kompetensbrist och sämre ekonomi oroar

14 apr 2022

Att hitta rätt styrelsekompetens och osäkerhet kring hur ekonomin kommer att utvecklas verkar vara de mörkaste orosmolnen för bostadsrättsföreningarna just nu. Detta framkommer av svaren på förra Veckans Fråga.

”Styrelsemedlemmar kommer och går” ”Det är svårt att rekrytera kompetenta styrelsemedlemmar” är vanliga kommentarer.

När det gäller ekonomin ligger ”el och energipriser, samt kommande räntor” högt. Dessutom är det en del föreningar som står inför kraftiga höjningar av tomträttsavgälderna. En förening tar höjd inför en aviserad höjning med 167 procent 2027.

Utmaningarna kring ekonomi och kompetens verkar i många fall vara tätt sammanvävda med frågor om förestående renoveringar och ökade krav på energieffektivitet. Insikten om att större projekt kräver högre kompetens än vad styrelsen besitter kan ge gåshud.

”Vi står inför att renovera taken/…/ ett stort och kostsamt projekt där vi i styrelsen saknar rätt kompetens” är ett typiskt svar. En annan förening letar efter ”en ny bra teknisk förvaltare till rimligt pris.” Laddpunkter, energieffektivisering, solpaneler och fjärrvärme kräver kompetens att hantera. En ordförande efterlyser ”Utveckling av styrelser och dess ledamöter, så att de klarar det förändrade läget med ännu mer krävande beslut och ansvarstagande”.

Flera föreningar lyfter konflikthantering och trivselfrågor: Ett bekymmer är att förståelsen för ”brf-modellen” brister. Medlemmarna ser inte att de har ett gemensamt ansvar för fastigheten och relationerna. Det talas om barnfamiljer som ser barnvagnsförrådet som ett ställe att dumpa andra grejer, och om personer som driver konflikt mot styrelsen och försöker få andra medlemmar med sig. En utmaning är att ”öka medvetenheten hos de boende om att själva känna och ta ansvar för sin boendemiljö.”

En avgående ordförande ser som den största utmaningen för efterträdaren att inte ”slira in och lägga krut på medlemmarnas förväntningar om att styrelsen ska ta ansvar för medlemmarnas sociala aktiviteter och allehanda vardagsproblem grannar emellan. Visst – det ska stöttas, men låt medlemmarna själva vara aktiva och fixa.”

Denne ordförande framhåller att styrelsens uppgift är att se till medlemmarnas bästa när det gäller ekonomi och skötseln av fastigheten – och att det är mycket nog.

Föregående artikel Veckans fråga: Ge oss era bästa tips för att vårfixa gården!
Nästa artikel Gröna fingrar och gult vatten – så får ni fart på odlingen i föreningen

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här