AnnonsElectrolux Professional AB

Vem betalar – föreningen eller medlemmen?

10 dec 2022

Eric Rubenson. Försäkringsjurist, försäkringsförmedlare och skadechef
på Bolander & Co med inriktning på fastighetsrelaterad försäkring och därtill hörande skadefrågor.

I somras drabbades vi av en vattenskada då en diskmaskin i en lägenhet började läcka. Vattnet gick ner i golvbjälklaget och även ner i underliggande lägenhet där innertaket blev skadat. Föreningen står för utrivning i skadelägenheten och uttorkning och medlemmen står för nya ytskikt i sin lägenhet. Problemet är medlemmen i lägenheten under som inte tycker att han ska stå för skadan på sitt innertak, eftersom han inte gjort något fel. Hur ligger det till, ska föreningen bekosta ommålningen av hans tak eller ska medlemmen i lägenheten ovanför göra det?

En inte ovanlig invändning från en drabbad granne, som tänker ”jag har ju inte gjort något fel, då måste ju någon annan betala!” Det finns dock ett tankefel i resonemanget – saker och ting händer som ingen rår för, men kostnaderna och konsekvenserna måste ändå hanteras.

Ni känner ju alla till reglerna om underhållsansvar i Bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Alla medlemmar i föreningen har ett underhållsansvar för skador i sin lägenhet. Dessa regler känns naturligtvis många gånger som ett ok, men samtidigt innebär reglerna en större frihet för medlemmen att utforma sin bostad utifrån eget tycke och smak, inom rimliga gränser förstås. Medlemmens underhållsansvar enligt 7 kapitlet 12 § Bostads-rättslagen innebär att denne, på egen bekostnad, skall hålla lägenheten i gott skick.

Ansvaret begränsas till att gälla golvens, väggarnas och takens ytskikt tillsammans med fast inredning och installationer. Detta betyder i klartext att om något behöver göras i lägenheten så är det medlemmen som ska bekosta detta, oavsett orsak. De stora undantagen från denna huvudregel är när det gäller skador på grund av brand- eller vattenledningsskada, där föreningen i normalfallet måste bekosta reparationer även inne i lägenheterna. I det här fallet handlar det om läckage från en diskmaskin, vilket inte räknas som en vattenledningsskada, utan en vanlig vattenskada där huvudregeln gäller. Det här betyder att medlemmen med den läckande diskmaskinen måste ta kostnaden för skadorna på sina ytskikt, föreningen måste hantera kostnaderna för nödvändig rivning och uttorkning i golvbjälklaget och grannen i lägenheten under får ta hand om ommålningen av sitt yttertak.

Många gånger tänker grannen (och ibland även föreningen) att det var ju grannens diskmaskin som läckte och då måste väl han ta alla kostnader som skadan inneburit? Men så är det inte med någon automatik. Det skulle kunna vara så, om grannen har orsakat skadan genom någon form av vårdslöshet eller försumlighet, t.ex. om han på egen hand har installerat diskmaskinen på ett felaktigt sätt. Men om så inte är fallet, eller om det inte går att fastställa att så är fallet, finns ingen sådan skadeståndsskyldighet hos diskmaskins-ägaren. Under alla omständigheter måste skadan först hanteras i enlighet med huvudregeln och de inblandade parterna kan få hjälp från respektive försäkringar; bostadsrättstillägget för medlemmarna och fastighetsförsäkringen för föreningen.

Om man dessutom lyckas visa att skadan beror på diskmaskinsägarens vårdslöshet kan man i efterhand rikta ett krav mot denne, som i det fallet kan ta hjälp av sitt hemförsäkringsbolag. Inom ramen för ansvarsmomentet i hemförsäkringen kan hans försäkringsbolag utreda om han orsakat skadan genom vårdslöshet och därmed har en skadeståndsskyldighet gentemot föreningen och grannen. Ersättning för föreningens och grannens respektive självrisker kan i så fall betalas genom hans hemförsäkring.

Föregående artikel Bedragarbröder försökte kapa lägenhet
Nästa artikel Funkis i sin ”bästa form”

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här