AnnonsElectrolux Professional AB

Viktigast när brf:en ska omförhandla banklån

31 maj 2024

Under hösten 2023 genomförde branschorganisationen Fastighetsägarna en undersökning där de fem största bankerna fick frågor kring vad som väger tyngst när en bostadsrättsförening ska omförhandla sina lån. Mycket handlade om de nya krav som finns gällande årsredovisningen, de nya nyckeltalen och, kanske framför allt, kassaflödesanalysen.

Enligt fastighetsägarnas presentation av resultatet av undersökning, anser bankerna att föreningens kassaflöde är en avgörande faktor vid bankens bedömning av föreningens kreditvärdighet och dess långsiktiga återbetalningsförmåga.

En av bankerna menade att ”storleken på det positiva kassaflödet, dvs sparandet, bör täcka samtliga kostnader, inklusive en avsättning till yttre fond på ca 0,5 procent av byggnadsvärdet, för att hålla belåningsgraden oförändrad över tid”.

Däremot påverkar inte enstaka underskott kreditvärdigheten negativt. Bankerna tittar dock närmare på orsakerna till ett negativt resultat. Viktigast bland de nya nyckeltalen är och ”årsavgift per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt” och ”skuldsättning per kvadratmeter”.

En av bankerna formulerar det så här i presentationen av undersökningen: ”En helt avgörande faktor är kundens långsiktiga återbetalningsförmåga för vår kreditgivning. Denna analyseras genom ett långsiktigt kassaflöde där vi tar hänsyn till årsredovisning, budget, kommande periodiskt underhåll utifrån fastighetens skick samt behov för ytterligare finansiering och amorteringar. Vi bedömer även behovet och möjligheten till avgiftshöjningar för att balansera kassaflödet över tid.

Hela undersökning finns att läsa här.

 

Föregående artikel Miljöbelastningen blir lägre vid användning – med Jim Erixon från Electrolux Professional
Nästa artikel Nästan alla väljer rörlig ränta

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här