AnnonsElectrolux Professional AB

Äkta eller oäkta? Föreningen fick rätt men Skatteverket vägrar rätta

15 okt 2022

 

Surbrunnsgatan
Föreningen Surbrunnsgatan 62-64 har stridit i över 6 år för att klassas som äkta.

En bostadsrättsförening i centrala Stockholm fick efter sex års processande rätt i Högsta förvaltningsdomstolen. Det är taxeringsvärdet som ska ligga till grund för bedömningen om föreningen är äkta eller ej. Men Skatteverket accepterar inte HFD:s dom.

Christine Broswitz är ordförande i bostadsrättsföreningen Surbrunnsgatan 62-64 som drivit ärendet mot SKV sedan 2015.

Det är en liten förening med 14 bostadsrättslägenheter och två lokaler. Huset är byggt i början av 1900-talet och föreningen förvärvade fastigheten 2009.

Mellan 2009 och 2015 genomfördes mycket arbete i fastigheten både i allmänna utrymmen och i enskilda lägenheter. Christine Broswitz berättar att också lokalyta omvandlades till bostäder vilket gjorde att föreningen, baserat på jämförelsehyror i området, skulle anses vara en äkta förening. – Trots att Skatteverkets egna riktlinjer anger att fastighetens bruksvärdeshyra ska användas ansåg Skatteverket att deras egen så kallade genomsnittshyra skulle ligga till grund för beräkningen.

Långbänk

– Därmed godkände Skatteverket inte föreningens deklaration, förklarar hon. Domen föll den 10 december 2021. Den säger tydligt att beräkningen ska baseras på fastighetens taxeringsvärde, alltså inte på hyror. I domen hänvisar HFD till tidigare HFD-domar där det fastslagits att det är taxeringsvärdet som ska ligga till grund för bedömningen om föreningen är att betrakta som äkta eller oäkta. Trots att domen föll i december dröjde det till efter sommaren innan Skatteverket var färdiga med sin analys. 

Schablonen används ändå

När Borätt intervjuade Jesper Anderberg på Skatteverkets rättsavdelning i juni bekräftade han att beräkningen görs efter en schablon och att de värdehöjande förbättringar som föreningens medlemmar gör i sina lägenheter inte räknas in, trots att de påverkar fastighetens taxeringsvärde.

– Föreningens status ska inte vara beroende av åtgärder utanför föreningens kontroll, argumenterade han.

Skatteverkets besked kom i först augusti. SKV hade då inte funnit anledning att ändra taxeringsbeslutet för år 2015.

Nu överklagar föreningen beslutet.

Saknar stöd

Thomas Almendal, expert på fastighetstaxering på PWC, är föreningens ombud. Skatteverket saknar stöd för sin argumentation menar han.

I Kammarrätten tog man hänsyn till medlemmarnas förbättringar vid bestämmande av bruksvärdeshyra. Frågan prövades sedan inte i sak av HFD, men det betyder inte att SKV fick rätt i sin bedömning, säger han. HFD-domen säger är att det är taxeringsvärdet som gäller, att detta är praxis sedan tidigare och att SKV ska följa denna praxis.

Thomas Almendal framhåller att Skatteverket sedan lång tid tillbaka har frångått HFD:s praxis enligt tidigare domar och gjort en egen tolkning, att det är hyran som ska ligga till grund för bedömningen.

– Skatteverket fortsätter att tillämpa sin egen modell trots att den strider mot praxis som sattes för länge sedan och som nu återigen bekräftats av HFD, säger han. Att klassas som oäkta förening är kostsamt för föreningens medlemmar eftersom de förmånsbeskattas. I fallet Surbrunnsgatan 62-64 har SKV bedömt föreningen som oäkta under åren 2015, 2016 och 2017. 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här