AnnonsElectrolux Professional AB

Allmän fastighetstaxering 2019

12 sep 2018

Vart tredje år ska hyreshusenheter deklareras och få ett nytt taxeringsvärde. Detta år är särskilt omfattande då även special- industri- och elproduktionsenheter omfattas. Här svarar Annika Arnström, skattejurist på AXI Property Tax, på åtta viktiga frågor.

Skatteverket har redan aviserat en förändrad syn på bland annat hur ombyggnationer ska deklareras.

Är det något som är särskilt viktigt?

Taxeringsvärdet bestäms till största delen utifrån hyrans storlek. Om föreningen har lokaler som hyrs ut är det den marknadsmässiga hyran som ska deklareras. Om det ingår särskilda ersättningar är det inte säkert att dessa särskilda ersättningar ska deklareras. Då ska sådana ersättningar exkluderas. Det kan vara frågan om hyresgästanpassningar som är så hyresgästspecifika så att nästa hyresgäst inte kommer att kunna använda detta.

När det gäller bostadslägenheter får inte avgifterna deklareras utan en bruksvärdeshyra för bostäderna skall bedömas och deklareras. Skatteverket har bestämt en genomsnittshyra för bostäder för varje värdeområde. Dessa finns på Skatteverkets hemsida. Glöm inte heller att det är 2017 års hyror som ska deklareras och inte 2018 eller 2019 års hyror.

Hur bestäms taxeringsvärdet på marken?
Taxeringsvärdet bestäms utifrån byggrätten för bostäder respektive lokaler. Har ni inte tillgång till byggrätten kan en schablonregel användas. Ni tar då bostadsarean ovan mark, Boarean, och multiplicerar med 1,25. För lokaler ovan mark är omräkningstalet 1,2. Observera att vid denna beräkning ska aldrig ytor under mark medräknas. Om ni har gjort detta historiskt och fått för högt taxe- ringsvärde på marken bör ni ändra den förtryckta uppgiften i deklarationen. För äldre taxeringsvärden kan ni begära omprövning eller överklaga. 2013 års taxering kan ni ompröva/överklaga fram till 31 dec i år. Efter detta datum är det för sent.

Vad är ett säreget förhållande?

Det är något som ni kan yrka justering för i syfte att få ett korrigerat taxeringsvärde, oftast sänkt. Det kan vara för vakanser, konstruktionsfel, eftersatt underhåll, radon, markföroreningar etcetera.

När får vi veta vad det blir för taxeringsvärde?
Skatteverket skall fatta beslut om nya taxeringsvärden senast 15 juni 2019. Därefter skickar Skatteverket ut besluten. Detta brukar ske sista veckan i juni och första veckan i juli.

Vad kan man göra om man inte är nöjd?
Då kan ni begära omprövning eller överklaga beslutet. Skillnaden mellan dessa är att en omprövning stannar på Skatteverksnivå medan ett överklagande skickas till domstol i de fall Skatteverket inte bifaller era yrkanden. Nytt för i år är också att Skatteverket inte längre kommer att omräkna de hyror som eventuellt ska omräknas, utan detta ska göras av den som deklarerar. Deklarationsblanketten är ny och för första gången vill Skatteverket att frivilli- ga uppgifter lämnas trots att dessa inte påverkar taxeringsvärdet. Varje förening bör fundera över om den vill lämna sådana frivilliga uppgifter eller inte.

När ska deklarationen skickas in?
Den ska skickas in senast den 1 november 2018.

Är det möjligt att få anstånd?
Ja det är möjligt och ansökan ska skickas in till Skatteverket senast den 22 oktober.

Vad är viktigt att tänka på?

Det är viktigt att kontrollera förtrycka uppgifter så att dessa stämmer. Det kan vara antal lägenheter, antal kvm bostadsarea respektive lokalarea. Det är också viktigt att läsa informationen på första sidan av deklarationsblanketten. Den är specifik för just er fastighet. Det är också viktigt att veta att fastigheten ska dekla- reras med utgångspunkt i förhållandena den 1 jan 2019.

Föregående artikel Bostadspolitik
Nästa artikel Fönster – renovera eller byta ut?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här