AnnonsElectrolux Professional AB

Klientmedelskonto – vad är det? Behövs det?

7 feb 2018

Ett klientmedelskonto kan användas av bostadsrättsföreningens förvaltare och är ett sätt att avskilja klienternas medel från företagets. För att få mer kött på benen om vad ett klientmedelskonto är och om det behövs så har vi talat med två förvaltare.

Helena Gustavsson SBC – vad är ett klientmedelskonto?
– Ett klientmedelskonto är ett konto för företag som förvaltar pengar för någon annans räkning. Advokatbyråer, fastighetsmäklare och fastighetsförvaltare är några exempel på företag som använder sig av detta.

Helena Gustavsson SBC – vilka har tillgång till kontot?
– Kontot kan bara användas för inbetalningar och betalningar av de leverantörsfakturor som är attesterade av kunden. Vill styrelsen att pengarna förs över till annat konto eller användas till amortering av lån meddelar man det till förvaltaren. Det är en säkerhet att inte enskilda styrelsemedlemmar har tillgång till kontot.

Tomas Lindman grundare av Storholmen Förvaltning – SBC och andra förvaltare har klientmedelskonto, varför har inte Storholmen det?

– Vi anser att föreningen ska tillgång till sina egna pengar. Det känns mycket otidsenligt att inte ha tillgång till sina egna pengar. Vi anser inte att det harmoniserar med modernt sätt att se på affärer och säkerhet.

Tomas Lindman grundare av Storholmen Förvaltning – klientmedelskonto är väl en service till bostadsrättsföreningarna som ni inte tillhandahåller?

– Det finns ett servicevärde i klientmedelskontot men vi anser att det värdet är lägre än värdet att själv få bestämma över sina pengar och ha koll på pengarna.

– Det är vidare så att förvaltarna som använder klientmedelskonto tjänar 

pengar, dvs ränta, på bostadsrättsför- eningens pengar. Det anser vi vara helt fel. Förvaltare ska inte leka bank, lika lite som banken ska leka fastighetsför- valtare.

Uppenbarligen så finns det olika lösningar hos olika förvaltare om klientmedelskontots för- och nackdelar. Det erbjuds som en service till de kunder som vill avhända sig kontrollen över sina pengar
i utbyte mot bekvämlighet men de kunderna får å andra sidan betala med en del av sin ränta för denna service.

Borätt kollade nivåerna på intäkterna från klientmedelskontot. Följande står att läsa i SBCs årsredovisning från 2016:

”Intäkter och resultat från avkastning från klientmedel fortsätter att minska med anledning av de låga räntenivåerna och uppgick för helåret till en miljon kronor vilket är en minskning med tre miljoner jämfört med 2015.”

I skenet av att det handlar om miljoner som en förvaltare tydligen kan tjäna på klientmedel så är Borätt Forums råd till alla styrelser att noga överväga om klientmedelskonto ska användas eller inte.

I det sammanhanget så kan det vara av intresse att veta att de föreningar som vi talat med som sagt nej till klientmedelskonto har fått strida en del i förhandlingen med sin förvaltare men i många fall har man lyckats förhandla bort det.

Det visar sig att de förvaltare som erbjuder klientmedelskonto inte gärna vill arbeta utan det. Det verkar bero på såväl ränteintäkterna som de då skulle gå miste om, som inarbetade rutiner.

Har din styrelse frågor om klientmedelskonto eller synpunkter så kontakta Borätt Forum på info@borattforum.se 

Föregående artikel En mycket viktig dom har fallit. Men vad är egentligen problemet?
Nästa artikel Nedräkning!

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här