AnnonsElectrolux Professional AB

Engagemang skapar stabilare förening

4 dec 2018

Att bo i en stabil förening vill nog de allra flesta. Men ibland sker det saker som inte bör ske. Då är det bra att ha koll på vad som gäller och vilka befogenheter man har.

För att få en så stabil och hållbarförening som möjligt finns det vissa saker att tänka på. Bland annat är det viktigt att styrelsen består av personer som medlemmarna har förtroende för. Där har valberedningen ett stort ansvar. De ska, förutom att ta reda på vilka som vill arbeta i styrelsen, ta reda på vilka medlemmar som har den kompetens som föreningen behöver. De har också i uppdrag att diskutera vad som har fungerat bra och mindre bra i styrelsen samt fråga medlemmarna hur de uppfattar de förtroendevaldas arbete.

– Det bästa sättet att skydda sig mot att något otillåtet sker är att många medlemmar är engagerade i föreningen. Det kan vara klent med det i vissa föreningar i dag, säger Christina Fregne, jurist och delägare på Jurideko Fastighetspartner.

Eftersom en bostadsrättsförening är en demokratiskt uppbyggd organisation är det viktigt att alla som bor i föreningen är engagerade och även kommer på årsstämman. På årsstämman ska årsredovisningen gås igenom och det är också då man beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

Vilket ansvar har styrelsen?

– Om man sitter i styrelsen har man ett personligt ansvar för de beslut som fattas. Om man inte håller med om ett beslut ska man skriva sig skiljaktig i protokollet. Uppstår problem så kan revisorer och andra se att man inte varit delaktig i beslutet.

Att ha två personer som attesterar fakturor samt anlita en ekonomisk förvaltare som har ordentliga rutiner för de ekonomiska transaktionerna är ett bra sätt att skaffa sig ordning och reda över ekonomin. Likaså är det viktigt att varje styrelsemedlem är delaktig i styrelsearbetet i form av att man deltar i möten, tar ansvar, går kurser för kompetensutveckling samt inte bara släpper igenom saker och ting menar Christina Fregne.

– Det är viktigt att ha externa revisorer och kanske en intern revisor också. Man brukar säga att den interna revisorn är kanalen in i styrelsen och den som kan kontrollera att alla beslut är tagna på rätt sätt.

På årsstämman kan medlemmarna bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Men om revisorn har påpekat brister i årsredovisningen kan styrelsen nekas ansvarsfrihet. Därefter kan bostadsrättsföreningen utreda om styrelsen har orsakat föreningen någon ekonomisk skada och även gå vidare till tingsrätten med skadeståndsanspråk.

– Man bör vara medveten om vilket ansvar det är att sitta i en styrelse. Man kan aldrig skylla ifrån sig på någon annan, säger Christina Fregne.

Vilka beslut får styrelsen fatta utan att ta upp ärendet på en stämma?
– Det ser olika ut men man brukar säga att styrelsen ska ta hand om den löpande förvaltningen som drift och underhåll. En del styrelser har beloppsgränser i stadgarna men det är ovanligt. Sådant som påverkar boendet för den enskilda medlemmen ska det vara stämmobeslut på. Det kan handla om att man vill bygga om föreningens gård, bygga lägenheter på vinden eller bygga balkonger. För att veta vilka regler som gäller är det alltid bäst att höra sig för med någon som kan bostadsjuridik. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Föregående artikel Hävda köp
Nästa artikel Missade garantitiden med tre månander – fick ”symbolisk” kompensation

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här