AnnonsStyrelsesupport

Andrahandsuthyrning bostadsrätt: Att tänka på

3 jun 2021

 

En medlem som vill hyra ut sin bostadsrätt i andra hand behöver få detta godkänt av styrelsen. Och för att få en ansökan godkänd behöver medlemmen ange ett giltigt skäl (bostadsrättslagen kap 7 kap 10 § och 11 §) samt att föreningen inte har befogad anledning att neka.

Giltiga skäl, som alltid ska styrkas med ett skriftligt intyg, kan vara att medlemmen ska studera eller arbeta på annan ort, prova att bo ihop med någon, vistas på vårdhem eller på anstalt, vårda en anhörig med mera. Ibland kan styrelsen även godkänna en andrahandsuthyrning tillfälligt om det är svårt att få lägenheten såld. Då krävs att medlemmen ska kunna visa att de har försökt att sälja lägenheten utan framgång. Även kortare perioder av andrahandsuthyrning kräver oftast ett intyg.

 

– Ska du hyra ut en kortare tid, en månad eller så, kan du behöva ha studie- eller arbetsgivarintyg för att styrka din anledning till att hyra ut lägenheten, säger Borätt Forums expert Therese Sandström.

För att styrelsen ska pröva och eventuellt godkänna en ansökan om andrahandsuthyrning behöver medlemmen lämna uppgifter som varför lägenheten ska hyras ut, hur länge den ska vara uthyrd och till vem. Oavsett om medlemmen tar ut hyra för sin lägenhet eller bara lånar ut den till en vän ska en ansökan skickas in till styrelsen. Däremot behöver medlemmen inte berätta vilken hyra hen tar ut för att hyra ut sin lägenhet då det är bostadsrättsinnehavaren som har ansvar för att avgiften betalas in i tid till styrelsen.

 

När styrelsen behandlar ansökan är det viktigt att alla medlemmar behandlas på samma sätt. Får en medlem hyra ut sin lägenhet bör andra som har godtagbara skäl också få det. Däremot kan det finnas skäl att neka en uthyrning om man till exempel har en mindre förening och flertalet lägenheter redan är uthyrda och det då blir svårt att sköta föreningen.

Hur länge har en medlem rätt att hyra ut sin bostadsrätt?

– Det beror lite på vilken anledning man har till att hyra ut, men vanligtvis är det ett år i taget. Men det beror på vilket skäl man har att hyra ut. Till exempel, om man provbor med sambo är maxtiden två år. Arbetar, eller pluggar du på annan ort räcker det med att visa intyg att arbetet eller studietiden förlängts på annan ort för att få fortsätta hyra ut lägenheten, säger Therese Sandström.

Therese Sandström FOTO: Privat

– Men det viktigaste är att den som hyr ut lägenheten har för avsikt att flytta tillbaka till lägenheten för att få godkänt av föreningen, säger hon.

Om en medlem hyr ut en del av sin lägenhet och själv bor kvar krävs inget tillstånd av styrelsen.

 

Vad händer om en medlem hyr ut bostadsrätten utan lov?

– Har föreningen tillräckligt med bevis på att man hyrt ut lägenheten i andrahand utan tillåtelse kan det gå till rättegång. I värsta fall kan det bli tvångsförsäljning av lägenheten, säger Therese Sandström.

Om bostadsrättsföreningen misstänker att någon medlem hyr ut i andrahand utan tillstånd kan Borätt Forum göra en skrivelse till bostadsrättsinnehavaren där det står att föreningen misstänker olovlig andrahandsuthyrning och att medlemmen ska komma in med en ansökan.

 

 

– Oftast blir det en lösning då många inte vet om vilka regler som gäller. De tänker att de äger lägenheten och får göra vad de vill, säger Jenny Lindgren, expert på Borätt Forum.

Olovlig andrahandsuthyrning

Även om en olovlig andrahandsuthyrning kan leda till avhysning är processen många gånger lång och i de fall ärendet går till hyresnämnden får oftast medlemmen rätt. För att styrelsen ska kunna avhysa en bostadsrättsinnehavare krävs det att föreningen kan bevisa att någon annan än medlemmen bor i lägenheten. Detta kan vara svårt att bevisa och ofta behöver man ha till exempel grannar som kan vittna om att de aldrig ser medlemmen. Styrelsen kan också kontrollera var bostadsrättsinnehavaren är skriven, se vilka namn som står på brevlådan, kolla vem som är i lägenheten vid olika tider med mera.

– Det är väldigt svårt att neka en andrahandsuthyrning idag. Skulle en medlem få ett nekande och gå till hyresnämnden så är det svårt för föreningen att få rätt, säger Jenny Lindgren.

För att underlätta hanteringen av andrahandsuthyrningar kan styrelsen ta fram en färdig ansökningsblankett för medlemmarna att fylla i. Det är också bra att fastställa och skriva ner vilka skäl som föreningen godkänner, hur länge man godkänner olika typer av förfrågningar och om föreningen tar ut en avgift. För att alla ska veta vad som gäller är det bra att ha dessa riktlinjer på föreningens webbsida och/eller på informationsblad eller liknande.


Tips till styrelsen 

  • Använd en blankett som är specifik för er förening
  • Se till att den som ansöker har ett giltigt skäl
  • Red ut eventuella ansvarsfrågor ( Exempelvis om skador på föreningens fastighet uppstår pga andrahandshyresgästen)

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här