AnnonsElectrolux Professional AB

Årsmötet i föreningen – ett säkert vårtecken

25 apr 2024

Årsmötet i bostadsrättsföreningen är ett säkert vårtecken. Det markerar inte bara övergången till den ljusare årstiden utan även en viktig tidpunkt för att granska föreningens ekonomi och framtid. Med lagändringar som inför nya nyckeltal i årsredovisningarna från 2023 och framåt blir det ännu viktigare att förstå och kunna tolka dessa dokument.

De nya nyckeltalen är ett steg mot ökad transparens och förståelse för föreningens ekonomiska hälsa. Dessa nyckeltal bör nu presenteras tydligt i flerårsöversikten, vilket ger medlemmarna en bättre överblick över föreningens ekonomi över tid.

Förvaltningsberättelsen är en guldgruva av information och en bra början för att förstå årsredovisningen. Här kan man få viktig insikt som inte nödvändigtvis syns i siffrorna, såsom ägandet av mark eller eventuella tomträtter, samt hur väl underhållsplanen genomförs. Dessutom ger den en inblick i eventuella förluster och hur dessa hanteras.

En nyhet för i år är inkluderingen av en kassaflödesanalys i årsredovisningen. Detta ger en djupare förståelse för hur pengarna rör sig inom föreningen och kan bidra till en mer robust ekonomisk planering och styrning.

Sammanfattningsvis, genom att noggrant granska förvaltningsberättelsen och de nya nyckeltalen, samt att ta del av den nya kassaflödesanalysen, kan medlemmarna få en bättre förståelse för föreningens ekonomi och dess långsiktiga hållbarhet.

DE NYA NYCKELTALEN

Skuldsättning per kvadratmeter. Runt 5.000 kronor per kvadrat bostadsrättsyta har länge sagts vara ett bra riktmärke. Över 10.000 kronor per kvadratmeter bör leda till följdfrågor.

Sparande per kvadratmeter. Bör ligga någonstans mellan 200 och 300 kronor per kvadratmeter. Kan vara positivt även om resultatet är negativt eftersom avskrivningar rensats bort. Ska gå till framtida underhåll och amorteringar.

Räntekänslighet. Anges i procent. Indikerar hur mycket avgifterna måste höjas om räntan ökar 1 procentenhet.

Energikostnad per kvadratmeter. Föreningens kostnader för uppvärmning el och vatten fördelat per kvadratmeter. Här vill man se en så låg siffra som möjligt, men cirka 200 kronor per kvadratmeter är vanligt.

Årsavgift per kvadratmeter. En låg siffra är bra, så länge föreningen inte slarvar med amortering och underhåll.

Årsavgifter i procent av rörelseintäkter. Bör vara en hög andel. Exempel på andra intäkter är hyror från butiker eller restauranger i bottenplan.

 

Föregående artikel Bankkvinna dömd för mutbrott
Nästa artikel EU skärper kraven för byggbranschen

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här