AnnonsElectrolux Professional AB

EU skärper kraven för byggbranschen

25 apr 2024

EU:s strängare krav på mänskliga rättigheter hos underleverantörer sätter nu fokus på problemen inom flera svenska branscher. Bland de branscher som riskerar granskning från myndigheterna finns bärplockning, bilverkstäder, slakterier, byggarbetsplatser och städföretag. Det gemensamma för dessa branscher är de långa underleverantörskedjorna, bristande kontroll över arbetsvillkoren och svårigheterna att säkerställa vilka som faktiskt arbetar inom verksamheterna.

EU skärper kraven på mänskliga rättigheter hos underleverantörer. Bilverkstäder, slakterier, byggarbetsplatser och städföretag är några branscher som riskerar granskning. Foto: Adobe Stock.

Denna ökade uppmärksamhet från EU innebär att svenska företag som är involverade i bland andra byggbranschen dessa branscher nu måste se över sina arbetspraxis och leverantörskedjor noggrant. Kraven på att säkerställa rättvisa arbetsvillkor och respekt för mänskliga rättigheter genom hela produktionskedjan blir alltmer påtagliga. Det är inte längre tillräckligt att bara fokusera på de direkta anställda utan även att ta ansvar för de indirekta arbetstagarna längre ned i kedjan.

För att möta dessa krav kan svenska företag behöva investera i bättre övervakningssystem, stärka sina kontrakt med underleverantörer och aktivt arbeta för att förbättra arbetsförhållandena för alla som är involverade i deras verksamhet. Genom att agera proaktivt kan svenska företag inte bara uppfylla EU:s krav utan också stärka sitt rykte som företag som tar ansvar för människor och planeten.

Föregående artikel Årsmötet i föreningen – ett säkert vårtecken
Nästa artikel Fullt hus i Göteborg – Borätt forums styrelsekväll 18 april

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här