AnnonsElectrolux Professional AB

Barnfamiljerna flyr Stockholm

9 dec 2022

Barnfamiljerna är en grupp som flyttar ut från Stockholms län mer än andra. Bland personer i familjebildande ålder är bostad det vanligaste flyttmotivet. Det visar en ny studie från Region Stockholm.

bild med mamma som bakar med barn
 Barnfamiljerna är en grupp som flyttar ut från Stockholms län mer än andra. Foto: Adobe Stock

För utflyttarna är studier och bostadsskäl de vanligaste motiven. Drygt var femte flytt ut från länet förklaras av bostadsrelaterade skäl, och hälften av dessa skäl handlar specifikt om bostadsekonomi.

– Det finns stöd i undersökningen för att barnfamiljer flyttar ut i högre grad. När vi jämför med den nationella flyttundersökning som gjordes 2006 ser vi att den andel utflyttare som anger bostad som skäl har ökat från 11 till 20 procent, familjer har inte råd att efterfråga en bostad som motsvarar deras behov inom länsgränsen, säger Gustav Hemming (c).

– Det bekräftar hur dåligt bostadsförsörjningen i regionen fungerar och att bostadsekonomin är en nyckelfråga, säger regionrådet Gustav Hemming.

Bakom det förändrade flyttbeteendet står dels gruppen i familjebildande ålder, 30–49 år där benägenheten till utflyttning ökat och där bostadsskälen blivit vanligare, dels gruppen unga vuxna, 18–24 år, som i högre utsträckning flyttar på grund av studier.

 

Föregående artikel Behöver ni ett samboavtal?
Nästa artikel Bedragarbröder försökte kapa lägenhet

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här