AnnonsStyrelsesupport

Boendesegregationen har ökat kraftigt i Sverige

6 jul 2021

Regeringen har gett Delmos, Delegationen mot segregation, uppdraget att kartlägga hur den socioekonomiska boendesegregationen utvecklats i Sverige sedan början på 90-talet. Rapporten visar på stark ökning. Nära 60 procent av befolkningen bodde år 2018 i en kommun som var mer segregerad än den genomsnittliga nivån i riket 1990. Störst segregation är det mellan hög- och låginkomsttagare.

– Segregation blir ett problem när den leder till alltför stora skillnader i uppväxt- och levnadsvillkor. Då blir det svårare för människor att nå sin fulla potential och vi blir fattigare som samhälle, säger Anders Kessling, direktör på Delmos.

Inte bara ett storstadsfenomen

Enligt rapporten är segregationen inte bara ett storstadsfenomen, trots att den ofta framställs så. Stora delar av Sveriges befolkning bor i segregerade kommuner, där människor med olika inkomst bor i olika bostadsområden.

– Mer än hälften av Sveriges kommuner har exempelvis ett eller flera områden med socioekonomiska utmaningar, säger Anders Kessling.

Delmos har också haft i uppdrag att tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB) ta fram ett rikstäckande socioekonomiskt index. Utifrån detta index har myndigheterna definierat fem olika typer av områden, från områden med mycket stora socioekonomiska utmaningar till områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar. Syftet med dessa områdestyper är att kunna analysera hur förutsättningarna för människor skiljer sig åt mellan olika bostadsområden.

Segregationen är ingen naturlag

De senaste åren, sedan 2012, har segregationen minskat något. Rapporten visar att förändring av olika områdestyper visserligen är trögrörlig, men inte omöjlig.

– Segregationen är ingen naturlag, den går att bryta. Delmos har med rapporten bidragit med en metod för hur man kan mäta och följa segregationen. Det kan ligga till grund för många aktörer som ska arbeta med att minska och motverka segregation, säger Anders Kessling.

Källa: delmos.se

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här