AnnonsElectrolux Professional AB

Bostadsmoduler ett sätt att lösa bostadsbristen

4 jun 2024

Mannbergs Fastigheter har nyligen fått ett tillfälligt bygglov för att omvandla en kontorslokal till gemensamma bostäder, främst för anställda vid Northvolts batterifabrik i Skellefteå. Detta initiativ markerar stadens första co-living-projekt, ett svar på den akuta bostadsbristen som uppstått i kölvattnet av den gröna omställningen och den snabba nyindustrialiseringen.

Vy över Skellefteå sommar
Skellefteå. En Växande Stad med Bostadsutmaningar.

Skellefteå har upplevt den största inflyttningen i landet, drivet av nya industrier och gröna initiativ. Northvolt, en ledande aktör inom batteritillverkning, anställer hundratals personer varje månad. Samtidigt har bostadsbyggandet stannat av, vilket har skapat en akut bostadsbrist.

– Behovet av bostäder är enormt. Vi skulle kunna hyra ut 2 000 lägenheter på någon vecka om de bara fanns, säger Olov Mannberg, VD för Mannbergs Fastigheter.

För att möta det omedelbara behovet har bostadsmoduler blivit en temporär lösning. Mannbergs Fastigheter, i samarbete med Northvolt och med stöd från Skellefteå kommun, har initierat ett projekt för att omvandla en 350 kvadratmeter stor kontorslokal i centrala Skellefteå till co-living-bostäder. Lokalen kommer att rymma totalt 20 rum, varav 18 är avsedda för boende och resterande för allmänna ytor.

– Varje rum blir cirka 20 kvadratmeter, förklarar Olov Mannberg.

Mannbergs Fastigheter har ingått ett femårigt avtal med Northvolt, där Northvolt hyr ut rummen till sina anställda. Företaget ansvarar även för att all praktisk verksamhet fungerar smidigt, med en föreståndare som regelbundet besöker lokalen och kommunicerar med fastighetens vaktmästare.

På frågan om det finns fler ytor tillgängliga för ombyggnad svarar Mannberg:

– Inte så mycket, vi har några vindar och andra utrymmen. Men detta projekt kan inspirera andra fastighetsägare. Trots många regler att följa kan vi bygga detta på bara några månader. Vi tror på konceptet och hoppas att det blir en lyckad satsning.

Northvolt är aktivt på jakt efter fler lokaler som kan omvandlas till bostäder. Sanna Bäckström, informatör på Northvolt, betonar behovet av snabba lösningar:

– Det måste tillskapas bostäder på ett snabbt sätt och det är ett ypperligt tillfälle att nyttja lokaler som redan finns och som står tomma, säger hon i en intervju med SVT.

För närvarande bor många av de nyanställda i baracker på cirka tio kvadratmeter.

– Det är som ett litet hotellrum, helt ok. Vi har ett kök och Northvolt förser oss med typ mjölk, smör, pålägg och bröd, berättar Vera Gerendas, som gör sitt examensarbete på fabriken.

Denna satsning på co-living i Skellefteå representerar ett viktigt steg mot att hantera bostadsbristen och stödja den fortsatta tillväxten i regionen.

Föregående artikel Världens mest effektiva lösning för återvinning av värme i spillvatten – med ecoclime
Nästa artikel JM förhalar och hoppas på skadestånd

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här