AnnonsElectrolux Professional AB

Bostadsrättsföreningen vann – men Skatteverket vill inte ändra sig

22 jun 2022

En bostadsrättsförening i centrala Stockholm fick efter 6 års processande rätt i Högsta förvaltningsdomstolen – föreningen är enligt domstolsutslaget en äkta brf. Men ännu dröjer omräkningsbeskedet från Skatteverket.

För en bostadsrättförening är det viktigt att klassas som äkta. Om Skatteverket bedömer att bostadsrättsföreningen har för höga intäkter från exempelvis lokalhyror i förhållande till avgifter för bostadsrätter, betraktas den som oäkta brf och det är mycket mer oförmånligt att äga en lägenhet i en sådan förening.

Grundprincipen är att föreningens intäkter från bostadsrätterna ska uppgå till minst 60 procent av totalen, intäkter från exempelvis butikslokaler eller kontor får således inte överstiga 40 procent.

Det låter enkelt, men SKV räknar på sitt sätt, och HFV på att annat.

Enligt domen i HFV ska bedömningen göras utifrån fastighetens taxeringsvärde. Skatteverket arbetar i stället med genomsnittshyror i närområdet.

Christine Broswitz är ordförande i bostadsrättsföreningen Surbrunnsgatan 62-64 som drivit ärendet mot SKV sedan 2015.

Det är en liten förening med 14 bostadsrättslägenheter och två lokaler. Huset är byggt i början av 1900-talet och föreningen förvärvade fastigheten 2009. Mellan 2009 och 2015 genomfördes mycket arbete i fastigheten både i allmänna utrymmen och i enskilda lägenheter.

Christine Broswitz berättar att också lokalyta omvandlades till bostäder vilket gjorde att föreningen, baserat på jämförelsehyror i området, skulle anses vara en äkta förening.

– Trots att Skatteverkets egna riktlinjer anger att ”jämförelsehyror i området” i första hand ska användas om ingen hyresrätt finns ansåg Skatteverket att deras egen så kallade ”schablonhyra” skulle ligga till grund för beräkningen. Därmed godkände Skatteverket inte föreningens deklaration, förklarar hon.

Domen föll den 10 december 2021. Den säger tydligt att beräkningen ska baseras på fastighetens taxeringsvärde.

Jesper Anderberg som är jurist på SKV:s rättsavdelning håller inte med om att domen gått Skatteverket emot men han framhåller att domen ännu inte är färdiganalyserad.

– Vi hade önskat en större tydlighet, säger han, och ställer i utsikt att ett utlåtande kan komma efter sommaren.

Därför får brf Surbrunnsgatan 62 – 64 vänta på ett omräkningsbesked.

Christine Broswitz är frustrerad över att det tar så lång tid.

– Det känns inte rättssäkert. Skatteverkets agerande är under all kritik, säger hon.

En längre artikel om fallet publiceras i Borätt 4/22 som kommer i september.

Föregående artikel Peab försökte köpa föreningens tystnad
Nästa artikel Har ni kameraövervakning i soprummen?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här