AnnonsElectrolux Professional AB

Peab försökte köpa föreningens tystnad

21 jun 2022

För mer än tio sedan uppförde Peab två fastigheter intill varandra i centrala Strängnäs. I ett av husen intill den första fastigheten finns ett källargarage med soprum – eftersom deras öppning (Brf Höjdparken) vetter mot grannfastigheten så kan garaget bara nås via nedfart på grannens mark (Brf Björkbacken). Ett servitutsavtal upprättades av Peabs interimsstyrelse i vilket det står att den ena föreningen ”får nyttja marken på grannfastigheten gratis och för all framtid”.

– Vi vill bara ha tillbaka vår mark, säger Lille-Mor Sandström Olson, ordförande i föreningen Björkbacken. Hon kämpar med ärendet sedan tio år tillbaka. Vi har fått erbjudanden om förlikning men vi säger nej. Foto: Annika Gerendas

När den nya boendestyrelsen hittade dokumentet i föreningens handlingarna började en rad infekterade tvister som har pågått i mer än tio år.

– Vi nekade Peabs interimsstyrelse ansvarsfrihet sedan vi hittade servitutet, berättar Lille-Mor Sandström Olson, ordförande i föreningen Björkbacken. Hon är den som leder styrelsens arbete med ärendet och fortfarande kämpar för att föreningen ska få tillbaka sin mark.

Vid de förberedande förhandlingarna erbjöds en förlikning med 30 000 kr, en siffra som snart skulle stiga. Domarna i både Eskilstuna tingsrätt och i Svea hovrätt innebar att garagenedfarten är ogiltig och att marken ska återställas. Servitutsavtalet är också ogiltigt eftersom det tecknades när det redan fanns ett 40-tal medlemmar bosatta i Brf Björkbacken. Avtalet borde i sådana fall har fattats på en stämma – inte genom ett vanligt styrelsebeslut.

Marken ej återställd
Fyra år efter domen har marken ännu inte återställts.

Än idag har inte marken återställts. Efter att Brf Höjdparken förlorat i båda instanserna överklagade de via sina juridiska ombud till Högsta domstolen men de fick inget prövningstillstånd utan HD hänvisade till Svea hovrätts dom. Nu steg ”prislappen” till Brf Björkbacken om förlikning till fem miljoner kr efter Högsta domstolens beslut.

– Vi vill bara ha vår mark tillbaka. Efter beslutet ville Peabs chefs jurist Lars Braun och Göran Linder, affärsområdesansvarig på Peab, ha möte med oss genom fullmakt av Brf Höjdparken. De fick ingen fullmakt. I stället skickade Peab hotfulla brev till styrelsen och de boende i Brf Björkbacken. Någon månad senare kom ytterligare ett brev till alla från Peabs bolagsjurist Gustav Ståhl där han bland annat skriver att de känner ansvar för Brf Höjdparken och kommer betala deras juristkostnader. Dessutom har våra medlemmar även fått flera hotfulla brev som sägs komma från Höjdparken men de är inte undertecknade, berättar Lille-Mor Sandström Olson.

Borätt Forum har kontaktat Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling.

Gatlyktor föll och träd rasade när Peabs grävskopor gjorde sin framfart.

Styrelsen och medlemmarna i Brf Björkbacken har under åren fått flera förlikningserbjudanden från er. Vad är din kommentar?

– Frågor om processen och juridiken är en fråga för de två föreningarna som berörs. Vi kan inte driva eller avsluta några processer då vi inte är part i målet. Som grundare av de två föreningarna vill vi dock självklart vara med och bidra till en konstruktiv lösning på frågan, svarar Göran Linder via sin pressekreterare.

Erbjudande om förlikning

– Det är inte konstigt att de slingrar sig. Brev om förlikning till styrelsen och de boende i vår förening har underskrifter från Peab, berättar Lille-Mor. Det senaste mailet fick jag från Göran Linder daterat den 1 juni i år åter med en fråga hur vi ställer oss till en förlikning, säger hon och fortsätter:

– Vi har inte sett att Peab velat hitta en lösning som gagnar oss. De vill bara behålla allt som det är och inte återställa marken. Vi ska ha kvar problemen på vår fastighet med alla störningar som en garageinfart innebär. Det här innebär också att räddningstjänsten med stegbil inte kan komma in på gården om något skulle hända.

 

 

Föregående artikel Var femte bostad säljs under utgångspris
Nästa artikel Bostadsrättsföreningen vann – men Skatteverket vill inte ändra sig

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här