AnnonsElectrolux Professional AB

Var femte bostad säljs under utgångspris

21 jun 2022

I början av juni såldes var femte bostad under utgångspris, visar siffror från Hemnet. Räntehöjning från Riksbanken i kombination med kraftigt stigande inflation har satt sina spår bland lägenhets- och villaförsäljningar.

Priserna sjunker och allt fler säljare får nöja sig med en ersättning under utgångspriset.

– Jag tror att augusti–september kommer att innebära betydligt flera affärer än nu men då på lägre nivåer. Då har säljare förstått att vi har fått en effekt på marknaden, säger Jakob Jakobsson, mäklare på Widerlöv Stockholm.

-Det är väldigt låg efterfrågan på förhandsvisning och väldigt få objekt som säljs före visning, säger Jakob Jakobsson, fastighetsmäklare på Widerlöv i Stockholm.

Han konstaterar också att i lägen som nu tar många säljare till en annan strategi.

– Vi har sett rekordhöga utgångspriser. Historiskt har det varit så att när marknaden blir mer försiktig, då tenderar man att publicera till ett högt utgångspris.

Erik Holmberg, analytiker på Hemnet ser en tydlig förändring och konstaterar att det är köparens marknad.

Regionalt finns det också tydliga skillnader. I Stockholms innerstad med några av Sveriges högsta lägenhetspriser per kvadratmeter handlar det om nästan exakt en femtedel (20,1 procent). Det kan jämföras med 4,7 procent förra året, 12 procent 2020 och 9,9 procent 2019.

Jakob Jakobsson menar att köparna är mera avvaktande och försiktiga.

-Det är väldigt låg efterfrågan på förhandsvisning och väldigt få objekt som säljs före visning. Köparna vill ha en mer traditionell visning, säger han till TT. Förutsättningarna har förändrats markant under de senaste sex veckorna.

Ytterligare en avgörande faktor är att utbudet har gått upp betänkligt sedan låga nivåer kring årsskiftet och fram till i mars. Nu är utmaningen att köpare och säljare inte hittar varandra, konstaterar Jakob Jakobsson.

På riksnivå handlade det under de två inledande veckorna om 19,2 procent, det vill säga nästan lika många (20,6 procent) som sommaren 2020, som präglades av osäkerheten i anslutning till pandemins utbrott, enligt statistik från Hemnet.

Källa: SvD

Föregående artikel Hantverkare spår tuffare tider
Nästa artikel Peab försökte köpa föreningens tystnad

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här