AnnonsElectrolux Professional AB

Hantverkare spår tuffare tider

20 jun 2022

Tuffare för hantverkare
De goda tiderna för mindre byggföretag ser ut att vara över enligt den senaste Hantverksbarometern

Uppdragen sinar till följd av materialbrist och prishöjningar. Det visar den senaste Hantverkarbarometern, en enkät som genomförs av Beijer Bygg.

 

Konjunkturförväntningarna har skruvats ner rejält sedan den senaste barometern publicerades för 10 månader sedan. I slutet av förra sommaren präglades branschen av optimism. Då upplevde 37 procent av de svarande att det blivit lättare att få uppdrag under pandemin, och en tredjedel av alla räknade med bättre konjunktur under de närmaste 12 månaderna. Men nu låter det annorlunda. Enligt den enkät som genomfördes i maj upplever 40 procent av företagen att uppdragen hittills under året blivit färre. En tredjedel uppger att de har tvingats avstå från jobb de räknat med på grund av prisökningar.

Enligt SCB steg byggmaterialkostnaderna med 24,4 procent mellan april 2021 och april 2022, en utveckling som resultaten från Hantverkarbarometern visar har påverkat efterfrågan på hantverkare.

Geir Thomas Fossum, VD för Beijer Byggmaterial, anser att det behövs en  diskussion om hur man ska förbättra branschens förutsättningar.

– Vi har tidigare lyft behovet av en utveckling av ROT-avdraget för att främja hållbara material. I och med den höga inflationstakten behöver vi lyfta frågor som att indexera taket efter konsumentprisindex, säger han.

 

 

 

Föregående artikel Ny styrelse, nya rutiner, nya lösenord – orientera dig i stadgarna
Nästa artikel Var femte bostad säljs under utgångspris

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här