AnnonsMiele

Bottenkänning för bostadsbyggandet

8 feb 2024

Bygge
Långsam återhämtning. Visst vänder det – men det är bara i centrala lägen i Stockholmstrakten som det kan vara lönsamt att bygga enligt rapport från Fastighetsägarna.

Fastighetsägarna har i dag släppt rapporten ”Bottenkänning med långsam återhämtning”. Den visar att förutsättningarna för att få lönsamhet i bostadsbyggandet är skrala.

Enligt den senaste statistiken från SCB minskade antalet påbörjade bostäder i Stockholms län under förra årets tredje kvartal med cirka 50 procent jämfört med samma kvartal 2022. Om jämförelsen istället görs med det fjärde kvartalet 2021, då bostadsbyggandet toppade, handlar det om en nedgång med nästan 75 procent. Rapporten drar slutsatsen att bostadsbyggandet har bottnat, men att återhämtningen kommer att ta mycket lång tid om ingenting görs.

Nu hörs många rop i debatten på statliga stöd. Fastighetsägarna beskriver det som en kostsam och farlig väg. De efterlyser i stället resurseffektiva regelverksförändringar som minskar riskerna i nyproduktionen. De föreslår fri hyressättning och en hyressättning som ger långsiktig kostnadstäckning och att fastighetsägare kan välja presumtionshyra.

Kommunerna har också ett ansvar. Fastighetsägarna skriver att ”kommunerna kan bidra med en snabbare anpassning av markpriserna för att möta de försämrade marknadsförutsättningarna. Det är också viktigt att kommuner ser över hur översiktsplaner, kommunala förvaltningar och lokala regelverk och processer fungerar för att skapa långsiktiga och förutsägbara spelregler för byggandet”.

källa:Fastighetsägarna

Föregående artikel ”Det luktar ruttet här”
Nästa artikel Fastighetsskötaren tipsar: Så byter du toalettens tryckknapp

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här