AnnonsMiele

Boverket inför Klimatdeklaration

12 maj 2021

Idag står bygg- och fastighetsbranschen för drygt 20 procent av alla årliga utsläpp av växthusgaser i Sverige. För att minska branschens klimatavtryck inför Boverket en klimatdeklaration för nya byggnader från och med den första januari 2022. Skarpa gränsvärden kommer dock att införas först år 2027.

Bygg- och fastighetsbranschen lämnar en hel efter sig varje år, totalt runt 12 miljoner ton avfall. Det motsvarar ungefär de fyra sista årens produktion av Volvo personbilar – varje år.

– Allt går ju inte att återanvända som exempelvis stenmassor, men tusentals ton är ju högkvalitativa produkter som hade kunnat återanvändas, säger Carina Loh Lindholm, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet till SVT Rapport.

IVL Svenska Miljöinstitutet leder och utvecklar Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, tillsammans med parters från branschen. CCBuild är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. Målet med projektet är att etablera en nationell plattform som gör det lättare för byggaktörer att bli mer cirkulära.

Joakim Kaminsky är arkitekt och är involverad i ett av Sveriges största återvinningsprojekt. Beckomberga sjukhus ska byggas om och få nya hyresgäster.

– Jämfört med andra sätt att minska utsläppen av koldioxid är återbruk av byggnadsmaterial ett väldigt mycket enklare sätt än att exempelvis elektrifiera vägar eller trycka ner koldioxid i marken, menar Joakim Kaminsky till SVT Rapport.

Klimatdeklarationen är en beräkning och sammanställning av den klimatpåverkan som sker vid byggskedet; uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser vid uppförande av byggnader och att öka kunskapen om byggnaders klimatpåverkan. Det handlar också om att öka kunskapen om livscykelanalyser (LCA), som ligger till grund för en klimatdeklaration samt att förmedla nyttan till olika aktörer i byggprocessen om hur man kan bidra till att minska klimatpåverkan från byggnader som uppförs.

Kravet på klimatdeklaration kommer att gälla för nya byggnader som uppförs och som kräver bygglov. Dock finns det en hel del undantag, bland annat byggnader som uppförs av privatpersoner.

Föregående artikel Tänk efter före – tips för lyckad renovering
Nästa artikel ”Det var svårare än vi trodde”

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här