AnnonsMiele

Boverket ska godkänna val av intygsgivare

22 dec 2023

Från och med den 1 januari 2024 ska Boverket godkänna bostadsrättsföreningars och kooperativa hyresrättsföreningars val av intygsgivare. Något godkännande behövs inte om den ekonomiska planen eller kostnadskalkylen har upprättats och intygats före den 1 januari 2024. Allt enligt ett pressmeddelande på Boverkets hemsida.

Den sista delen i den skärpta bostadsrättslagen träder i kraft vid årsskiftet och gäller val av intygsgivare. Bostadsrättsföreningars kostnadskalkyler och ekonomiska planer och kooperativa hyresrättsföreningars ekonomiska planer måste granskas av två intygsgivare. Från och med den 1 januari 2024 ska Boverket godkänna föreningarnas val av intygsgivare. Föreningarna måste därför ansöka om ett godkännande hos Boverket.

Föregående artikel Minska trycket i miljörummen i jul
Nästa artikel Vad kan digitalisering och AI bidra med?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här