AnnonsElectrolux Professional AB

BRF stäms på 180 miljoner p.g.a. dolda avtal

18 jun 2021

Tunga aktörer som riksrevisionen, bolagsverket, mäklarsamfundet med flera är starkt kritiska till dagens Bostadsrättslag. En av flera luckor i lagen aktualiserades i veckan genom det hot om stämning på 180 miljoner som riskkapitalbolaget Giab nu riktar mot brf Biografen i Stockholm.

Stämningen vilar nämligen ursprungligen på ett avtal om en byggrätt ovanpå föreningens tak som ingicks av byggstyrelsen, dvs den styrelse som utses av byggherren själv, i samband med färdigställandet av föreningen 2014. Ett avtal som de boende inte fick vetskap om förrän långt senare. Hittills har alla byggplaner fått skrinläggas på grund av diverse problem med bygglov, konstruktionsproblem med mera, men nu försöker Giab enligt Svenska Dagbladets artikel att tvinga fram ett stämmobeslut i brf Biografen om att gå med på byggnationen. Medlemmar i föreningen säger att det handlar om rena skurkfasonerna.

Inga bestämda krav på dokumentation

Som lagen ser ut idag finns det inga krav på vilken faktisk dokumentation som byggstyrelsen måste överlämna till en tillträdande första styrelse bestående av boende i föreningen. Och eftersom lagen om ekonomisk förening gäller – en bostadsrättsförening är ju en ekonomisk förening – så kan inga boende och tilltänkta styrelsemedlemmar heller ta del av någon dokumentation i förväg inför stämman där överlämningen ska ske. Samtidigt förväntas de ge ansvarsfrihet till byggstyrelsen som i sin tur är fri att sluta vilka avtal de vill fram till dess. Högsta domstolen slog nämligen fast, i en dom från 2013, att en byggstyrelse, så länge den är helt enlig, kan fatta beslut som går emot de slutliga köparnas intresse och ändå undvika betala skadestånd till föreningen.

Christina Fregne, fastighetsjurist på Jurideko;

– Det borde finnas ett bättre konsumentskydd i Bostadsrättslagen. Till exempel krav på vilka handlingar som ska presenteras vid första stämman så att man får en ordentlig redovisning av projektet och veta att allt är klart, en tydlig agenda för stämman.

Kontrollera byggstyrelsens stadgar

Fallgroparna för en första tillträdande styrelse är många. Förutom utmaningen att verkligen försöka kräva ut all dokumentation, sätta sig in i den och verkligen förstå innebörden så måste man också exempelvis se till att verkligen lusläsa de stadgar som byggstyrelsen utformat.

– Ett annat generellt råd, säger Christina Fregne, är att gå igenom stadgarna, det finns vissa byggbolag som skriver in att byggstyrelsen ska sitta kvar två år efter tillträdet vilket innebär att vissa garantitider då har gått ut och då kan man inte påpeka fel i byggnationen efter det.

Läs mer om vikten att hålla koll på byggstyrelsen i det senaste numret av Borätt.

 

 

 

Föregående artikel SCB: Boendeformen med lägst boendeutgifter
Nästa artikel 199 tips om brottslighet i byggbranschen

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här