AnnonsElectrolux Professional AB

Förslag till nytt regelverk för bygglov

17 jun 2021

Den statliga bygglovsutredningen har nu överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. De första rapporterna talar om vissa lättnader men också om vissa skärpningar av lagstiftningen.

– Regelverket idag är komplext och svårtolkat och ställer höga krav på den som ska avgöra om en åtgärd kräver lov eller anmälan. Vi vill ha ett system som är tydligt och rättssäkert och bidrar till ett ökat byggande, säger jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi på riksdagen.se.

I betänkandet föreslås bland annat att lovplikten tas bort på flertalet fasadändringar, tillbyggnader på totalt 30 kvm samt nybyggnation av komplementbyggnader på totalt 30 kvm i ett område som omfattas av en detaljplan och totalt 50 kvm utanför sådant område. Men detta gäller inte ”skyddade och särskilt värdefulla områden”. Även en åtgärd som exempelvis att inreda en ny lokal för ett mindre kafé ska inte kräva bygglov.

Enligt betänkandet ska dock alla nya bostäder omfattas av krav på bygglov för att tillgodose europarättsliga krav på rättssäkerhet sett till närboendes intressen. Detta innebär att utredningen föreslår att man inför krav på bygglov för bland annat Attefallshus i de fall de används som bostad.

– Bygglovsfriheten för Attefallshus blev inte den förenkling för kommunerna som man trodde, och det var dessutom rättsosäkert, säger Märta Stenevi till TT.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Föregående artikel Brf Gröna Huset: ”Vi känner att vi bara har skrapat på ytan”
Nästa artikel Besök Sveriges största solcellspark – virtuellt

5 Kommentarer

  1. Att lovplikten på fasadändring tas bort ser vi som positivt då vi har flera lägenheter med uteplats i markplan och flera av medlemmarna vill glasa in den

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här