AnnonsElectrolux Professional AB

Byggstölderna skenar

29 maj 2024

Stora mängder byggmaterial och maskiner stjäls från svenska byggarbetsplatser. Hittills har det varit ganska enkelt att föra ut stöldgods ut landet, men lagändring är på gång.

Ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att byggstölderna ökat markant under 2023. Internationella ligor ligger bakom stölderna, men snart ska det bli svårare att föra ut stöldgods ur landet.

Förra året anmäldes 5 253 inbrottsstölder från byggarbetsplatser, vilket är en ökning med över 500 stölder jämfört med 2022.

Stölderna påverkar byggföretagen negativt. De genomförs till  stor del av internationella stöldligor som utnyttjar EUs fria rörlighet.

–  Många av våra medlemsföretag tvingas kalkylera med stölder när de lägger anbud, vilket innebär att både beställare och kunder i slutändan får betala för stöldernas kostnader, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Sedan den 1 juli 2021 har tullen rätt att stoppa misstänkt stöldgods på väg ut ur landet. Men lagen anses ineffektiv eftersom Tullverkets huvudsakliga fokus ligger på inkommande gods.

Regeringen har tillsatt en utredning för att möjliggöra en effektivare bekämpning av utförsel av stöldgods.

Utredningen föreslår att det ska bli brottsligt att föra ut stöldgods ur landet. Den nya brottsrubriceringen kommer att benämnas utförselhäleri och ska kunna ge två års fängelse. Om brottet bedöms som grovt ska det kunna ge sex års fängelse. Utredaren föreslår också att utförselhäleri ska vara brottsligt redan på försöksstadiet. Det innebär att det även blir brottsligt att försöka föra ut stöldgods ur landet.

Tulltjänstemän ska också få ökade befogenheter att kroppsvisitera och undersöka fordon i gränsnära områden. Dessa förslag väntas träda i kraft den 1 juli 2025.

Föregående artikel FMI kräver skärpt lag för mäklare
Nästa artikel 90-åring får fortsätta hyra ut

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här