AnnonsElectrolux Professional AB

FMI kräver skärpt lag för mäklare

29 maj 2024

mäklarskylt
Mäklarens roll behöver tydliggöras genom lagändring anser Fastighetsmäklarinspektionen som gjort en hemställan till regeringen om att tillsätta en utredning.

Lockpriser och oreglerade budgivningar är några av de problem som Fastighetsmäklarinspektionen vill komma till rätta med. FMI vill stärka bostadskonsumenters intressen och föreslår att regeringen tillsätter en utredning om lagskärpningar.

–Vi har identifierat ett antal områden där vi ser behov av ändringar, säger myndighetschef Gunilla Paulsson.

En vanlig orsak till att mäklare bli anmälda är att anmälaren anser att mäklaren använt lockpris, alltså ett pris som är väsentligt lägre än marknadspris, och väsentligt lägre än det pris som säljaren skulle acceptera. FMI har länge försökt att utveckla en praxis mot lockpris, men i det enskilda fallet är det svårt att bevisa att mäklaren använt lockpris.

Fastighetsmäklarlagen innehåller i dag ingen uttrycklig reglering om lockpriser. Nu vill FMI att lagen skärps så att det blir obligatoriskt att både säljarens utgångspris och mäklarens bedömning av marknadsvärdet ska redovisas när ett objekt annonseras ut.

Ett annat problem är att säljare och köpare kan ha svårt att veta vilket bolag de anlitar. Det är inte ovanligt att ett mäklarföretag marknadsför sig under ett annat namn än det som är registrerat på Bolagsverket. Då blir det svårt att avgöra om bolaget är registrerat hos FMI. Därför föreslår FMI att mäklarföretagen ska lämna uppgifter om organisationsnummer vid marknadsföring.

Budgivning är en knepig process. FMI anser att bristen på regler kring budgivning leder till oro hos bostadskonsumenter. Säljare riskerar att få bud som inte är seriösa och köpare kan råka ut för att det kommer in falska bud som trissar upp priset. Något som gör det ännu svårare är att bud inte är bindande. Många som är ute och söker bostad kan vara med i flera budgivningsprocesser samtidigt. FMI anser att detta kan leda till en hetsig och ogenomtänkt budgivning som riskerar att driva upp priserna i onödan.

Icke bindande budgivning syftar till att skydda säljare och köpare mot förhastade beslut, men problemet är enligt FMI bland annat att det öppnar för falska bud.

Därför vill FMI att frågan om att införa bindande bud, som man har i Norge och Danmark, utreds.

Att köpa en nyproducerad bostadsrättslägenhet innebär att konsumenten får teckna en rad olika avtal som bokningsavtal, förhandsavtal, upplåtelseavtal samt eventuella avtal om tillval.  FMI anser att mäklarens ansvar genom hela nybyggnadsprocessen borde tydliggöras. Det uppstår ofta frågor kring mäklarens skyldighet att verka för att köparen undersöker ett objekt som inte finns ännu. Det skulle också behöva utredas vilken roll byggbolagens säljare ska ha och vilken roll som är mäklarens när nyproducerade lägenheter ska säljas. Mäklare kan inte vara anställda på byggbolag, och säljare får inte arbeta med förmedling. Så det kan vara svårt att agera korrekt.

FMI menar att fastighetsmäklarlagen behöver ses över för att tydliggöra fastighetsmäklarens kontroll- rådgivnings- och upplysningsskyldighet samt ansvar i övrigt.

FMI vill också se skärpningar när det gäller redovisning av skuldsättning och möjligheter att se om fastighetsmäklare är dömda för brott.

–Att fortsätta utveckla lagstiftningen är nödvändigt för tryggare fastighetsaffärer, säger Gunilla Paulsson.

Föregående artikel ”Det här handlar om ett helt nytt sätt att arbeta” | Proptechbyrån avsnitt 2
Nästa artikel Byggstölderna skenar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här