AnnonsElectrolux Professional AB

Dags att göra en OVK:are

18 okt 2023

Sedan 1991 säger svensk lag att det ska finnas OVK protokoll, obligatorisk ventilationskontroll, för byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

Kontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Dessa protokoll ska dels finnas på kommunens byggnadsnämnd och så ska ett OVK intyg hängas upp på synlig plats i gemensamma lokaler. Byggnadens ägare ansvarar för att det utförs OVK.

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången.

I en bostadsförening är det en utgift som man tar hand om gemensamt. Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK. Bland annat behöver ventilationssystemet kontrolleras för mögel, fukt och föroreningar. Det ska finnas tillgängliga instruktioner för systemet att få tag på i fastigheten, och man ska även kontrollera att ventilationssystemet fungerar som det ska.

En OVK krävs när man ska ta ett ventilationssystem i bruk för första gången. Det krävs alltså en första besiktning av alla ventilationssystem innan de tas i bruk. Hur ofta OVK-besiktningen ska göras skiljer sig däremot beroende på vilken typ av byggnad det gäller. Bostadsrättsföreningar betalar mellan 10 000 och 30 000 kronor för en OVK-besiktning och besiktningen ska göras var tredje eller sjätte år.

Den första OVK-besiktningen krävs när ventilationssystemet tas i bruk för första gången. Efter detta beror frekvensen av OVK-besiktningar på typen av byggnad. För bostadsrättsföreningar varierar kostnaden för en OVK-besiktning, vanligtvis mellan 10 000 och 30 000 kronor. Besiktningen måste utföras antingen vart tredje eller sjätte år beroende på byggnadens typ.

Denna lagstiftning är viktig för att säkerställa att inomhusmiljön är hälsosam och att ventilationssystemen fungerar effektivt, vilket bidrar till bättre boendekvalitet.

Föregående artikel Elsäkerhetsverket: Laddbart kan brinna
Nästa artikel Förenkla för dem som vill ha sina amorteringsunderlag

1 Kommentar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här